Gamla brandstationen saneras för drygt en miljon

Föroreningar i mark och vatten leder till att sanering för drygt en miljon kronor krävs vid den gamla brandstationen i Nyköping. Bland annat ska slangtornet rivas.

26 augusti 2019 06:46

Mellan 1950-talet och fram till 2011 hade Räddningstjänsten en brandstation vid fastigheten som benämns Tennishallen 3. Släckmedlet som där hanterats har innehållit PFAS (perflourerande alkylsyror), kemikalier som är vatten- och smutsavstötande och som naturen har svårt att bryta ner.

Miljötekniska undersökningar i området har visat på att det finns PFAS i såväl mark som grundvatten. Efter provtagningar har miljöenheten vid Nyköpings kommun beslutat om ett föreläggande om åtgärder för att förhindra spridning från fastigheten.

För att källaren i byggnaden inte ska svämma över så behöver vattnet pumpas bort och då vattnet innehåller PFAS har miljönämnden begärt att det ska renas innan utsläpp.

En utredning som gjorts bedömer att genom rening av vattnet och rivning av det gamla och ganska slitna slangtornet så ska man kunna få bort stora delar av utsläppskällan.

Enligt prognosen ska vattenrening vid brandstationen gå på 460 700 kronor och rivning av slangtornet bedömas kosta 710 000 kronor.

Om detta föreslås kommunstyrelsen fatta positivt beslut vid sammanträde på måndagen.

I dag finns en del kommunal verksamhet (bland annat Nybygget, ett "kreativt återanvändningscenter" riktat mot förskoleverksamhet) i den gamla brandstationen och några andra planer finns inte.

– Sedan är själva huvudbyggnaden skyddad, så den får man inte göra vad man vill med. Även om det finns tankegångar på att bygga om efter de regelverk som finns. Men slangtornet är inte skyddat, så det kan man riva, säger Mikael Karlsson, chef på Kommunfastigheter.

Ett slangtorn är ett torn som användes för torkning och förvaring av brandslangar på många brandstationer när brandslangar var tillverkade av naturmaterial. Numera används vanligen syntetiska slangmaterial och andra metoder för torkning.

Enligt Livsmedelsverket så orsakar inte PFAS några akuta hälsoproblem, men ämnena lagras i kroppen. Dricker man PFAS-vatten under lång tid minskar säkerhetsmarginalerna till nivåer som misstänks ge hälsoeffekter. Studier av stora befolkningsgrupper har visat att PFAS skulle kunna påverka kolesterolhalter, leverenzymer, födelsevikt och immunsvar efter vaccination.

PFAS används bland annat i impregneringsmedel i textilier och heltäckningsmattor, i papper och kartong till matförpackningar, i stekpannor, rengöringsmedel och brandskum.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Marcus Langbrandt