Enligt Henrik Kangro, specialistläkare och medicinsk chef på Min doktor, menar att det är rätt steg att ta att gå från det digitala till det fysiska i stället för att göra tvärtom. 

– Det finns en innovation och en förändringsvilja som kanske inte finns hos traditionella vårdgivare som väljer att digitalisera sig, säger han.

Satsningen på en fysisk vårdcentral tillsammans med nyrekryteringar är ett sätt att bredda upptaget av patienter och erbjuda vård till patienter som annars kanske inte hade vänt sig vårdgivaren. En grupp som vårdgivaren hoppas fånga upp med sin kombination av digitala och fysiska besök är personer med kroniska problem så som diabetes eller astma. 

Artikelbild

| Det pågår fortfarande en del ombyggnation av de övertagna lokalerna.

– Det digitala erbjuder stora möjligheter för kunden att kunna genomföra återkommande kontroller med läkare hemma. Men då krävs också att patienten involveras i processen genom att mäta sin utandning hemifrån med uppkopplade mätinstrument. Fördelen är att patienten inte behöver ta sig till en vårdcentral, säger Marie Skarfors, tf biträdande verksamhetschef Din Vårdcentral.

En stor del av kommunikationen mellan personer och att förmedla samtalets nyanser återfinns i gester och att ord kan sättas in i sammanhang något som kan gå förlorat i skrift hur tänker ni kring det? 

– Frågeformuläret hjälper behandlaren och patienten att kommunicera på ett jämlikt sätt utan risk för missförstånd. Mycket kan skötas digitalt, men på vårdcentralen kan vi erbjuda ännu lite till,  säger Henrik Kangro.