Efter utredning av fritidsgårdar – Verdandi kritiserar uppgifterna

Korta öppettider, få besökare och brist på utbildad personal på fritidsgårdar i kommunen. Det visar en utredning av kultur- och fritidsnämnden. Karin Johansson, verksamhetsansvarig på fritidsgården Verdandi, riktar nu kritik mot uppgiften om att Verdandi i princip skulle vara utan verksamhet och besökare.

– Det är fel och en allvarlig anklagelse, säger hon.

4 juli 2017 19:30

Utredningen har avsikten att uppmärksamma utvecklingsmöjligheter inom fritidsverksamheten i Nyköping - med fokus på öppettider, lokalisering, arbete kring jämställdhet, social sammanhållning, integration och personalens kompetens. Under hösten 2016 och början av 2017 besökte kultur- och fritidsnämnden de totalt nio föreningsdrivna fritidsgårdarna i kommunen. Resultaten från besöken redovisades sedan i utredningen under rubriken "Bedömning av framtida behov". Där står det att "Verdandi saknar i stort sett besökare - och verksamhet" - något som upprör Karin Johansson.

– Det låter ungefär som att vi skulle ha haft stängt. Vi har alltid haft besökare och personal på plats under våra öppettider, och rapporterar årligen in till nämnden om verksamheten. Så väljer de att basera utredningen på ett kort besök.…

Besöket skedde hösten 2016 då Verdandi delade lokaler med Långbergsskolans fritidsverksamhet.

– Då hade vi öppet två kvällar i veckan och deltagandet var ganska lågt, säger Karin Johansson.

Vid årsskiftet flyttade Verdandi sin verksamhet från Långbergsskolan till Brandkärr och har i dag öppet 40 timmar i veckan och en personalstyrka på 17 personer.

– Det lägsta antalet besökare vi har haft under en dag är tolv personer, och det högsta är 135, säger Mia Thernström som jobbar i fritidsgruppen på Verdandi.

Karin Johansson och Mia Thernström har deltagit den utbildning som Nyköpings kommun har erbjudit personal på fritidsgårdarna, och de arbetar för att locka fler tjejer till Verdandi.

– Det är extra viktigt eftersom antalet killar på fritidsgården alltid har varit större än antalet tjejer, säger Mia Thernström.

I april skickade Karin Johansson in en rapport till kultur- och fritidsnämnden där hon beskrev hur många besökare och vilka öppettider de har haft sedan flytten från Långberg till Brandkärr.

Carina Wallin (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, är medveten om personalen på Verdandis missnöje.

– Utredningen grundar sig på besöket vi gjorde i höstas, när fritidsgården hade sina lokaler på Långbergsskolan. Efter flytten till Brandkärr har de skickat in en komplettering gällande den nuvarande verksamheten till nämnden som vi har tagit del av och lagt till i anmälningsärendet.

Carina Wallin förklarar att utredningen startade som ett första steg i dialog med fritidsverksamheterna i Nyköping.

– Slutsatsen säger att vi ska ha en fortsatt dialog, vilket vi kommer att ha. Det känns extra viktigt med fritidsverksamheterna i Brandkärr eftersom det ligger två stora där. Jag ska ha ett möte med Verdandi och innan det vill jag inte säga så mycket mer.

Utredningen om fritidsverksamhet i Nyköpings kommun

Utredningen om fritidsgårdar pågick under hösten 2016 och början på 2017. Den mitten av juni togs den upp i kultur- och fritidsnämnden.

Den innefattade Nyköpings kommuns nio fritidsgårdar som alla är ideella föreningar som drivs med bidrag från kommunen: Ung Kraft - "Kuben", RFSL - "Borgen", NBIS - "Sportis", Verdandi, Somaliska föreningen - "Brandkärrs fritidsgård", Arnögruppen - "Arnöfrillan", Hargs BK "Oppeby fritidsgård", Nävekvarns GOIF- "Hyttan" och Jönåkers IF - "Ungdomsgården i Jönåker".

Utredningen hade för avsikt att uppmärksamma behov inom fritidsverksamheterna för att kunna bedöma framtida utvecklingsmöjligheter.

I utredningens bedömning av framtida behov lyfts de generella problemen hos fritidsgårdarna fram: begränsade öppettider till 2-3 dagar i veckan, i regel inte utbildad personal, övervägande besök av killar och lägre besökstal än förväntat.

Slutsatsen i utredningen pekar mot en mer kommunal styrning av fritidsverksamheten i Nyköping, exempelvis genom planerandet av en ny fritidsgård i kommunens regi, något som SN har skrivit om tidigare.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Julia Forslund

Ämnen du kan följa