Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att fördela stimulansmedel till kommunernas äldreomsorg. Sådana medel fanns att få tidigare, men inte inför innevarande år.

Tidigare var stimulansmedlen öronmärkta till att stärka bemanningen inom äldreomsorgen, men nu är inte medlem villkorade på det sättet. Nu får kommunerna i stället själva välja var inom äldreomsorgen pengarna ska tillföras.

Nyköping ska i alla fall söka ett belopp på 3 196 803 kronor och överlåter till Vård- och omsorgsnämnden att administrera och fördela medlen som man tycker är lämpligast. Pengarna är tänkta att användas för slutklämmen av detta år.