Koalitionen vill krympa och spetsa beslutsfattandet

Koalitionen presenterade under torsdagen en ny politisk organisation. Ett nytt utskott startas och antalet nämnder blir det samma, men flera förändras.

– Av de stora nämnderna blir det en färre, säger kommunalråd Urban Granström (S).

29 november 2018 17:15

Att den politiska organisationen anses krympa handlar om att miljönämnden slås samman med bygg- och tekniknämnden. Den sammanslagna nämnden byter namn till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden berättade koalitionen under en presskonferens på torsdagen.

Den nya nämnden har tillsynsansvar och får inte ha tillsyn över verksamhet de själva har ansvar för. Därför startas jävsnämnden men som är mindre än miljönämnden – men antalet nämnder är fortsatt sju.

– Miljönämnden har fem ledamöter och en organisation runt den, säger kommunalråd Martina Hallström (C).

– Den nya jävsnämnden kommer ha väldigt få ledamöter och den ska inte behöva kosta så mycket eftersom det är få ärenden, säger Malin Hagerström (MP).

Utöver det sker fler förändringar när gymnasiet lämnar utbildnings- arbetmarknads- och integrationsnämnden (UAIN). De frågorna hamnar nu i barn- och ungdomsnämnden.

Att gymnasiet borde flytta till barn- och ungdomsnämnden har föreslagits av den tidigare Alliansen under flera år utan att få gehör från S och MP.

– Det blir en väldigt stor nämnd, ett stort ansvarsområde får vägas mot vad vi ser för vinster. Nu tänker vi att vi får pröva den här vägen, säger Urban Granström.

Utbildnings- arbetmarknads- och integrationsnämnden kommer i stället att heta kompetens- och arbetsmarknadsnämnden och där blir fokus integration och att få människor i arbete, enligt Urban Granström.

Utöver förändringarna i nämnderna tillkommer ett utskott, tillväxt- och landsbygdsutskottet. Centerpartiet kommer få ordförandeposten i det utskottet och de vill se ett ökat fokus på landsbygden.

Så fördelas ordförandeposten mellan partierna

Nämnder

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden (C)

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (S)

Barn- och ungdomsnämnden (C)

Kultur- och fritidsnämnden (MP)

Socialnämnden (S)

Vård- och omsorgsnämnden (S)

Jävsnämnden (ej bestämt)

Utskott till kommunstyrelsen

Klimat- och hållbarhetsutskottet (MP)

Personalutskottet (S)

Näringslivsutskottet (S)

Tillväxt- och landsbygdsutskottet (C)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Fredrik Ericsson

Ämnen du kan följa