Lista: Då blir det fullt på F-6-skolorna där du och ditt barn bor

Det råder lokalbrist för förskolor och skolor i alla årskurser i Nyköping. Så här ser läget ut i just ditt bostadsområde – på några platser är det redan fler barn än antalet skolplatser i närheten.

24 februari 2018 06:00

För barn i åldrarna 6-12 år finns lediga platser, men i princip uteslutande på landsbygdsskolorna. Platsbristen för en viss kommundel är störst i Långbergsskolans område. Här kan du läsa mer om den analys kommunens tjänstemän har gjort över läget kring förskolor och skolor i Nyköping.

Årtal när det blir fullt på F-6-skolorna i området:

Långberg: 2017

Bryngelstorp: 2017

Stigtomta-Vrena: 2017

Bergshammar-Svalsta: 2017

Arnö: 2018

Tystberga: 2021

Släbro: 2023

Rosenkälla-Stenkulla: 2024

Tunaberg: 2025

Väster-Öster: 2026

Dammlöt: Efter 2030

Sjösa: Efter 2030

Råby: Efter 2030

Jönåker-Ålberga: Efter 2030

Fotnot: Årtalen har räknats fram med hjälp av en prognos över antalet 6-12-åringar i kommunen samt skolornas kapacitet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Janna Holmqvist