Nicolaiskolan behöver renoveras ytterligare

Ett stigande elevantal kräver ytterligare åtgärder. Det bedöms därför att Nicolaiskolan behöver mer renovering, för miljonbelopp.

22 april 2019 08:00

Under våren 2016 genomfördes omfattande renoverings- och underhållsarbete på Annexet på Nicolaiskolan. Bland annat byttes ytskikt i samtliga lärosalar och det skapades en bättre ljud- och ljusmiljö.

Dessa arbeten bör följas av mer, är bedömningen.

Från att i dag hysa ungefär 315 elever på skolan, där programmen vård och omsorg, handel och administration samt ekonomiprogrammet finns, tror kommunen att elevantalet kommer stiga till 430 inom en tvåårsperiod.

Därför anser man att oanvända ytor i skolan behöver göras om till klassrum. Det behövs nya avloppsstammar, fönsterbyte, tilläggsisolering, med mera.

Även idrottshallen lär behöva åtgärder.

Får man klartecken från kommunstyrelsen kommer Kommunfastigheter att dra i gång iordningställandet av klassrum omedelbart för att dessa ska kunna vara färdiga till starten av det nya läsåret i höst.

I förslag till beslut ska kommunstyrelsen i så fall anvisa 19 miljoner kronor av de ofördelade investeringsmedlen för underhåll.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Marcus Langbrandt