Notan för ridskolebygget på Arnö har sänkts – kommunen har slimmat och skurit i kostnaderna

Slutnotan för ridskolebygget vid Flättna har sänkts: Kommunen har skurit i kostnaderna, slimmat och tagit bort viss lyx. Planen för det blivande ridskoleområdet i Nyköping närmar sig godkännande. Anläggningen ska stå klar 2020, men det är inte klart vem som ska sköta driften – och det är inte säkert att det blir en förening.

15 november 2018 20:52

Ridsportanläggningen på Arnlölandet i Nyköping ska stå klar 2020. När kommunen presenterade en siffra om 97 miljoner kronor för anläggningen i januari i år, möttes det av en del kritik. Peter Gerdin, som varit projektledare för anläggningen från tekniska divisionens sida fram till nyligen, säger att siffran nu är lägre. Notan väntas inte bli högre än 75 miljoner kronor.

– Vi har försökt slimma en hel del och skära i kostnaderna, säger han.

Var har ni slimmat?

– Vi har försökt ta bort allt som har varit kostnadsdrivande. Framförallt har vi tagit bort ett ridhus, det lilla, så nu finns det bara ett stort i planen. Det lilla finns med som option, vi kanske får det för inom ramen för den budget vi har.

Ytan för anläggningen har minskats lite och vissa kostnadsdrivande ytskikt har tagits bort.

– Funktionerna finns kvar, men de är lite mindre exklusiva.

En stor parkeringsyta för hästtransporter och husbilar försvinner om det lilla ridhuset blir av. I stället kan kommunens befintliga parkering i närheten användas, förklarar Gerdin.

Vem som ska driva verksamheten är inte klart. Tidigare har ett upplägg presenterats där det kommunala bolaget Nyköpings arenor föreslås bli huvudman och driften sköts av en förening. Det är dock inte alls klart att det blir så. Carina Wallin (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, säger att man nu tittar på driften:

– Under resans gång kan det bli förändringar. Vi har återkommande samtal med föreningarna och det kan innebära att det blir förändringar, säger hon.

Även vilket företag som ska bygga anläggningen är oklart. Efter nyår skickas förfrågningsunderlag ut och en upphandlingsprocess inleds. Pasi Rönkkö har tagit över som projektledare för bygget efter Gerdin. Han säger att den som till sist ska driva anläggningen får anpassa sig till kommunens upplägg:

– Vi har bestämt hur den ska utformas och tilltänkta entreprenörer får anpassa sig till det och gilla läget, säger Pasi Rönkkö, som tror att bygget kan starta i augusti.

SN har tidigare rapporterat att ett investeringsbeslut för hästsportanläggningen ska fattas under hösten. Så blir det inte. Beslutet om pengarna har skjutits fram och tas när upphandlingen är färdig.

I vår väntas kommunfullmäktige klubba detaljplanen för området, det dokument som ska säkerställa att marken är lämplig för en ridsportanläggning. Den är i detta nu ute för granskning och kan revideras med tanke på de synpunkter som kan komma in.

Ridskolans område har ett namn

Hästsportanläggningen ska byggas vid gamla Thorsman på Arnö där tekniska divisionen håller till, nära korsningen mellan Arnöleden och Flättnaleden. Den exakta platsen där ridskolan ska ligga heter Nyäng. Namnet härstammar från den boplats som en gång fanns på området.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Janna Holmqvist

Ämnen du kan följa