På jakt efter fornlämningar under vattenytan

Det är fullt med fornlämningar i marken där Ostlänken ska dras genom Sörmland. Hundratals undersökningar görs längs med sträckan och på tisdagen var dykare från Sjöhistoriska museet i Uttersjön och letade historiska fynd under ytan.

13 mars 2018 09:00

Trots glittrande solsken, fågelkvitter och en sval sjöbris var det inte direkt någon glidardykning med bra sikt och spännande saker att titta på för marinarkeologerna på plats i Uttersjön. Tvärt om: Sikten var dålig och inga spännande fynd väntas just här.

– Det här var inte direkt Sörmlands hetaste arkeologiska område, konstaterar marinarkeolog Mikael Fredholm.

Han dyker upp vid den lilla träbryggan i det glittrande vattnet bara ett tiotal meter från E4. I handen har han en näve lera.

– Botten är täckt av lera och näckrosor. Det är en meter djup lera, minst, säger han.

Närliggande Holmsjön har också undersökts, men utan några spännande fynd. Sjöarna är en del i de arkeologiska utredningar som görs längs med den sträcka där Ostlänken planeras.

– Vi pekar ut platser där vi tror det kan finnas fornlämningar. Härifrån och till Skavsta är det 50 till 60 ytor som ska utredas, säger Magnus Djerfsten, kulturmiljöspecialist på Trafikverket.

Det kommer att bli otroligt mycket arkeologi

Cecilia Grusmark, länsstyrelsen

Mikael Fredholm simmar längs med kanten på sjön och letar med händerna. I grunda Uttersjön är det för grumligt att se något, även med ficklampa. Och de flesta fynden brukar hittas nära strandkanten.

– Vassen är jobbig, man kommer inte så lätt in där, men bryggorna och vraken ligger ofta där. De flesta vrak har inte förlist i storm utan har blivit lämnade, säger Patrik Höglund, marinarkeolog och projektledare för dykningen i Uttersjön.

Vissa fynd har tidigare gjorts i Trosaån och i Nyköpingsån. Men de allra flesta arkeologiska undersökningar görs på land. Och det finns mycket att hitta längs den sörmländska sträckningen av höghastighetståget.

– Det kommer att bli otroligt mycket arkeologi, vi räknar med att vi kommer göra 200 undersökningar, säger Cecilia Grusmark, antikvarie vid länsstyrelsen i Sörmland.

I Sörmland finns fornlämningar från i princip alla tidsåldrar.

– Det är så lång sträckning. På de högsta höjderna, det som var skärgård på stenåldern, hittar man stenåldersboplatser. Men det finns allt från sentida torp, spår från kolning, till järn- och bronsåldersboplatser och hällristningar.

I Uttersjön hittades en gammal eka på botten, men den var troligtvis från 1950-talet och kvalificerar inte in som fornlämning. Arkeologernas hopp står nu till åmynningen längre bort som väntar på att utredas. Där kan lämningar finnas från gammal gruvverksamhet.

Här gjordes undersökningarna i Uttersjön:

[map type="google-maps" lat="58.81870811930814" long="17.144440749711293" zoom="11" view_type="roadmap" marker="true"]

Lämningar grävs bort – fynd förs till museum

Som fornlämning räknas det som är äldre än från 1850 och som är varaktigt övergivet.

Inför bygget av Ostlänken görs utredningar för att ta reda på var fornlämningar kan finnas. Därefter välja de intressanta platserna ut för en undersökning där fornlämningen dateras och beskrivs. Järnvägens sträckning är svår att påverka och om det finns en fornlämning kommer den troligen att grävas bort efter att den har undersökts och dokumenterats. Enstaka fynd plockas bort och förs till antingen Sörmlands länsmuseum eller Historiska museet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Annika Clemens