Rydbergskonkursen: Svärdsklova sålt till Göteborgsföretag

Havstomterna vid Svärdsklova och Oxelösund, samt Rydbergs industrifastighet på Arnö har köpts av industrigruppen Profura AB. Köpeskillingen beräknas täcka en större del av Sörmlandsbankens fodringar på konkursboet. – Ett stort och viktigt steg, säger konkursförvaltaren Mats Emthén.

23 november 2018 09:50

Den 30 november tar Profura AB över tomterna. Bolagets vd, Anders Langnäs, uppger att han är nöjd med affären.

– Det är jätteroligt att vi fick den här möjligheten. Det är ett paket vi köpt och nu ska vi se vad som blir bäst för respektive område. Vi ser fram emot att utveckla Svärdsklova, säger Anders Langnäs.

Cirka 300 bolag drabbades när Rydbergs försattes i konkurs den 23 april i år. Vid konkursförvaltarens genomgång av Rydbergs skulder och tillgångar saknades 100 miljoner kronor. Den absolut största fordringsägaren var Sörmlands sparbank – med en fordran på 50 miljoner kronor. Konkursförvaltaren Mats Emthén har tidigare förklarat att Sörmlandsbanken är en prioriterad fordringsägare, eftersom banken lånat ut pengar mot säkerhet i fastigheter som Rydbergs ägde.

Varken Mats Emthén eller Anders Langnäs, vill kommentera köpeskillingen för affären. Men i konkursförvaltarens bouppteckning är de tre fastigheterna som ingår i affären upptagna till taxeringsvärden på totalt drygt 36 miljoner kronor. Vid edgångssammanträdet i Nyköpings tingsrätt uppgav även Mats Emthén att han förväntade sig över 55 miljoner kronor i sammanlagd försäljningsintäkt.

Konkursförvaltaren har lagt ned mycket arbete på Svärdsklova för att revidera värdet på tomterna. Efter att Nyköpings kommuns bygge av kustledningen havererade saknas infrastruktur i form av VA och fiber i området. Mats Emthén säger att ett stort antal intressenter ändå har varit aktuella som köpare av tomterna på Svärdsklova och Trossgränd i Oxelösund, men att Profura AB kom med det absolut högsta budet.

– Jag har fått göra en ny prognos för att få tomterna säljbara. Profura lade det totalt sett bästa budet för konkursboet, och förhoppningsvis är banken också nöjd, säger Mats Emthén.

Profura AB är ett familjeägt investmentbolag med verksamhet i stora delar av Sverige, och även utomlands. Koncernen förvaltar även fastigheter. Profuras vd, Anders Langnäs tycker dock att det är för tidigt att uttala sig om några konkreta planer.

– Vi har idéer men är i ett så tidigt stadium, så det är inget jag vill kommunicera i nuläget. Tanken är att utveckla Svärdsklova på något vis så att det blir attraktivt för både nuvarande - och blivande tomtägare.

Mats Emthén säger att affären är ett stort steg för honom som konkursförvaltare, och förhoppningsvis även för banken. Men att det kvarstår mycket arbete inom ramen av Rydbergskonkursen.

– Det återstår fordringsägare och det pågår ett gediget arbete som kommer fortsätta ett bra tag innan vi kan få ett avslut.

Fastigheterna Svärdsklova, Trossgränd och industrifastigheten tas över av köparen den 30 november.

Rydbergs konkurs

Den 23 april gick Rydbergs bygg AB, Kempes och Edvin Nilson och son plattsättning AB gick i konkurs. Totalt berördes ett 100-tal anställda.

Kort därefter, den 2 maj, försattes även moderbolaget, Bergs fastigheter AB, i konkurs. Senare i maj gick Svärdsklova i Nyköping AB, Fastighets AB Åkroken, TCI Sweden AB och Kristola Tallberg projekt AB i konkurs.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jenny Palmqvist