Skavsta flygplats ohotad femma

Flygresandet minskade i Sverige under årets första kvartal. Men Skavsta tappade minst antal passagerare av landets fem största flygplatser.

18 april 2019 11:41

Enligt nya siffror från Transportstyrelsen gick passagerarantalet på de svenska flygplatserna ner med 4,5 procent under årets tre första månader, jämfört med samma tidsperiod 2018.

Siffrorna varierar ganska kraftigt men av de 38 flygplatser som har linje- och chartertrafik ökade endast sex av dessa i passagerarantal jämfört med fjolåret.

För Skavstas del visar siffrorna sammanlagt 402 204 passagerare ­– en minskning med 1,5 procent från första kvartalet 2018.

Det innebär att flygplatsen är den femte största i landet, fyran Malmö Airport hade 432 686 passagerare samma tidsperiod. Skavstas femteplats är däremot ohotad. Närmast bakom ligger Luleå med 286 509 passagerare.

Noterbart är att Skavsta har tappat minst passagerare bland landets fem största flygplatser. Samtliga fem har tappat och den största skillnaden märks i Malmö där man backade med 10,8 procent mot fjolårets första kvartal.

Arlanda toppar med 5 633 170 passagerare (minus 3,8 procent), Landvetter är näst störst med 1 378 780 (minus 4,3 procent) och Bromma är tredje störst med 554 781 passagerare (minus 5,7 procent).

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tobias Johannesson