Skolinspektionen: "Allvarliga brister på Tystberga skola"

En miljon kronor i vite hotar Nyköpings kommun om inte en rad allvarliga brister på Tystberga skola rättas till före september.

16 januari 2018 22:30

Skolinspektionen riktar kraftig kritik mot verksamheten på Tystberga skola där det finns "mycket omfattande och allvarliga brister", enligt inspektionen. Nyköpings kommun har till den 28 september på sig att visa en fungerande verksamhet, annars hotar ett vite på en miljon kronor.

Den stora omsättningen på rektorer och lärare har påverkat undervisningen och elevernas resultat, skriver Skolinspektionen.

Kent Pettersson (S), ordförande i barn- och ungdomsnämnden vill gå igenom hela den 26 sidor långa rapporten innan han uttalar sig om hur kommunen ska gå till väga. Men han betonar att de tar kritiken på största allvar.

Det måste vara bra till terminsstarten

– Vi förstod att det skulle bli nedslag, men på vilken nivå visste vi inte, säger han.

Den stora utmaningen är långsiktighet i kvalitetsförbättringarna, säger Kent Pettersson. Ett stort problem har varit den stora omsättningen av personal och den låga andelen behöriga lärare.

– Den har varit väldigt låg, den måste vara högre till hösten.

Med tanke på svårigheten att hitta behöriga lärare, är det möjligt att driva en mindre skola på landsbygden med bra kvalitet?

– Ja det är möjligt. Små skolor som ligger en bit utanför tätorten är mer sårbara, men det är fullt möjligt. Det ser man på andra skolor i Nyköpings kommun, till exempel Bergshammars skola som fick grönt ljus av Skolinspektionen.

En fungerande organisation måste finnas på plats till terminsstarten, enligt Kent Pettersson, för att kunna visa att bristerna har rättats till för Skolinspektionen i slutet av september.

– Vi måste visa att det görs förbättringar på riktigt, inte bara en plan. Det måste vara bra till terminsstarten.

Arbetet har redan börjat och en särskild grupp har utsetts för att arbeta med frågan.

– Vi tar det här på största allvar, självklart ska vi dra lärdom av det här.

LÄS MER:Hela kritiken från Skolinspektionen kan du läsa här.

Problemen på Tystberga skola har pågått en längre tid. Senast i januari ville kommunen flytta en klass på sju elever in till Nyköping på grund av att det var svårt att hitta behöriga lärare. Förslaget drogs dock tillbaka, bland annat efter kritik från föräldrar.

Under våren tillsattes också en hyrrektor tillfälligt, då ingen ordinarie rektor hittades. Men Skolinspektionen påpekade i samband med att en annan kommun hade gjort samma sak, att det strider mot skollagen. Då ändrades organisationen och Tystberga skola placerades i samma rektorsområde som Långbergsskolan och Brandkärrsskolan.

Tystberga skola

Här finns förskoleklass samt årskurserna ett till sex.

Totalt 92 elever går på skolan.

Skolan leds av en rektor som också är rektor för Långbergsskolan och Brandkärrsskolan.

Enligt skolan nådde 87 procent av eleverna minst godkänt (E) i matematik och 90 procent av eleverna i årskurs tre har godtagbara kunskaper i svenska och matematik.

I januari planerades för att flytta en klass med sju elever in till Nyköping, men förslaget drogs tillbaka. Då fanns endast två behöriga lärare på skolan.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Annika Clemens