Snart drar arbetet i gång med nya förskolan i Tystberga

Arbetet med att karlägga behov och välja plats för en ny förskola i Tystberga drar i gång inom kort. Beslut om en förstudie ska fattas av kommunstyrelsen på måndag.

15 november 2018 21:03

En halv miljon beräknas kostnaden bli för att reda ut var skolan ska placeras, kartläggningen av platsbehov och kalkyl för investering. En preliminär tidsplan ska också arbetas fram och förstudien ska vara klar i september nästa år.

– Det blir jättebra, då får vi en bild av vad som behöver göras, säger Kent Pettersson (S), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Det har varit oroliga känslor bland många föräldrar runt förskolesituationen i Tystberga efter att den tidigare majoriteten S, MP och V i våras ville stänga förskolan Lilla gärdet och omorganisera till Tystberga skola. I samband med den planerade flytten skulle även antalet platser bantas från 70 till 62 platser.

För lite drygt en vecka drog orosmoln fram över frågan igen, efter signaler om att en flytt från Lilla gärdet ska genomföras till årsskiftet. Det tillbakavisades av både förskolechef och utbildningschef.

Kent Pettersson, som dessutom sitter i kommunstyrelsen, bekräftar att någon flytt från Lilla gärdet inte står för dörren. Men något besked om vad som händer fram till den nya skolan är klar, kan han inte ge.

– Vi har skrivit ett nytt kontrakt på Lilla gärdets lokaler och för en dialog om framtiden, säger han.

I tjänsteskrivelsen, inför beslutet om förstudien, framgår det att Tystbergas förskolelokaler inte är ändamålsenliga ur ett kvalitativt pedagogiskt perspektiv.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Fredrik Ericsson