Kreativiteten sjuder i Bryggeriområdets historiska och vackra byggnader längs med Nyköpingsån, mitt emellan Stadshuset och Nyköpingshus. Här samsas bokbindare, tapetserare och en rad andra konsthantverkare med konstnärer, teaterkurser och musikaliska aktiviteter.

Men trots spännvidden är Bryggeriet inte fullt ut den öppna samlingsplats det skulle kunna vara och det finns outnyttjade lokaler. Det gör att det finns stora möjligheter till utveckling. Bryggeriet borde kunna bli en öppen samlingsplats och Nyköpings kulturella arena, anser Karina Josevski (MP), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

– Det är ett helt fantastiskt område och den verksamhet som finns här i dag består av otroligt mycket kompetens. Jag tror att vi kan skapa något närmast unikt här, säger hon.

Artikelbild

| Ett kafé på Bryggeriområdet har länga varit ett önskemål från oss som är verksamma här, berättar tapetseraren Annika Haglund.

Under ett halvårstid har kommunen inom ramen för ett projekt undersökt hur området skulle kunna utvecklas. I februari väntas nämnden ta beslut om en fortsättning och sjösätta ett treårigt projekt som ska leda till att en rad konkreta åtgärder genomförs.

Tapetseraren Annika Haglund och Marja Fiander, som arbetar med antik möbelrestaurering och formgivning, är två av hyresgästerna i området som har intervjuats under arbetet med att ta fram en utvecklingsplan för Bryggeriet. De är båda förhoppningsfulla inför utsikterna att projektet faktiskt ska leda till att området får ett uppsving.

– Projektledaren har verkligen lyssnat på oss och de åtgärder som diskuteras är verkligen konkreta och bra, säger Annika Haglund.

Exakt vilka åtgärder som kommer att finnas med i den projektplan som nämnden ska fatta beslut om i februari är inte klart. Men högt upp på önskelistan finns ett kafé eller en restaurang och en förbättrad utemiljö på Bryggeriets gård.

Artikelbild

| Om tre år hoppas konstnären Marja Fiander, Karina Josevski (MP), Per Lithammar på kultur- och fritidsnämnden och tapetseraren Annika Haglund att Bryggeriet ska sjuda av aktivitet och människor.

– På gården skulle det kunna finnas skulpturer och annan konst som visar på utbudet här, sittplatser och kanske mer grönt. Stundtals har gården fungerat som en stor parkering även om det blivit bättre på senare tid, säger Marja Fiander.

Ett kafé eller restaurang har länge efterfrågats av många av dem som är aktiva i området och Karina Josevski  (MP) håller med om att ett kafé kan ge ett stort bidrag till utvecklingen av området.

Artikelbild

| Även om Bryggeriet sjuder av kreativitet finns det tomma lokaler för nya konstnärer, konsthandverkare eller andra kreativa näringar.

– Det skulle ge området mer liv och bidra till att göra Bryggeriet till en öppnare samlingsplats. Det är absolut ett intressant förslag, säger hon.