Nyköpings kommun förstörde strandängen i Brannebol

Strandängen ut mot Hornsviken är förstörd av jordmassor. Nu riskerar markägaren Derome Hus AB åtal för olovlig vattenverksamhet. – Det här är allvarligt, säger Lars Juhlin på länsstyrelsen i Södermanland som anmält företaget.

4 juni 2016 06:00

Fyllnadsmassorna upptäcktes när Länsstyrelsen gjorde ett rutinbesök i februari.

– Tyvärr är skadorna på strandängen permanenta och den kan inte återställas, säger Lars Juhlin, handläggare för vattenverksamhet på länsstyrelsen i Södermanlands län.

Lars Juhlin anmälde dumpningen till miljöåklagaren, med motiveringen att vattenområdets djur och växter har tillfogats allvarlig skada. Dessutom misstänker Lars Juhlin att ett vattendrag har muddrats och grävts om.

Vad borde markägaren Derome Hus AB ha gjort?

– Enligt lagen om vattenverksamhet krävs alltid tillstånd. Om det gäller smärre åtgärder räcker det med en anmälan. Men här är det uppenbart att man har fyllt ut en strandäng och då borde man ha gjort en anmälan, säger Lars Juhlin.

Det var Nyköpings kommun som körde ut jordmassor från det stora VA-bygget på strandängen vid Hornsviken i Brannebol.

– Vi frågade markägaren Derome Hus AB och fick svar att det var okej, säger Mats Lindberg, chef för Nyköpings Vatten.

Ingen tänkte på att ringa länsstyrelsen, som är tillståndsmyndighet för vattenverksamhet. Istället litade kommunen på att markägaren Derome hade fått klartecken från kommunens bygglovschef.

– Det skulle finnas klara papper. säger Mats Lindberg.

Kommunens bygglovschef Hadar Nordblom bekräftar att han fått en muntlig fråga från Derome Hus AB.

– De frågade om det krävdes marklov, men det krävs bara om man ändrar marknivån väsentligt och det har inte gjorts.

– Sedan har jag inte brytt mig om det mera, men jag vet att länsstyrelsen har agerat, säger Hadar Nordblom.

Vattenledningsbygget är kontroversiellt, det kostar upp till 270 000 kronor att ansluta sig, samtidigt innebär det ett bekvämare liv och renare hav när utsläppen minskar.

Men det stora påkostade projektet längs kusten har också förändrat landskapet. Berg har sprängts och vägar dragits om för att lägga ned vatten- och avloppsledningarna på frostfritt djup.

Markägaren Derome Hus AB vill inte kommentera anmälan som kan leda till åtal.

– Utredningen får visa vad som är rätt, säger Anders Jonsåker, divisionschef på Derome Mark och Bostad AB.

Det misstänkta miljöbrottet utreds av nu polisen på uppdrag av åklagaren Bengt Svensson vid riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål i Jönköping.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lasse Ringdahl