CTT Systems expanderar i Nyköping

Peter Landquist, sälj- och marknadschef och Torbjörn Johansson, vd CTT Systems.
Peter Landquist, sälj- och marknadschef och Torbjörn Johansson, vd CTT Systems.

CTT Systems utökar verksamheten i Nyköping med elektronikmontering och en modern reparationsverkstad

Nyköpings kommun 21 november 2019 10:47

CTT Systems har utökat sina lokaler med 1 500 kvadratmeter i ABB/Cewe-huset, bland annat på grund av att företaget koncentrerar verksamhet till Nyköping. 

CTT Systems levererar utrustning som reglerar luftfuktigheten i flygplan. Företaget är ensam leverantör till världens två största flygplanstillverkare Boeing och Airbus. Drygt 50 av världens flygbolag använder sig av CTT:s produkter. Eftersom det ändå är en relativt liten andel av alla flygplan som har aktiv fuktreglering menar CTT att tillväxtpotentialen är stor. Världens flygplansflotta förutspås fördubblas de kommande 20 åren.

CTT grundades 1991 av Christer Nordström, Thomas White och Tomas Axelsson. Företagsnamnet CTT anspelar på de tre grundarnas förnamn. Den första person som de anställde var Peter Landquist som i dag är sälj- och marknadschef. 1997 utsågs Torbjörn Johansson till vd för CTT. Samma år flyttade företaget till ABB/Cewehuset. 

– Först hade vi bara 500 kvadrat. Nu har vi över 5 000 kvadrat så det har ju ökat rejält, säger Peter Landquist. 

1997 börsnoterades även företaget för att få in pengar till det långsiktiga arbetet med att utveckla företagets produkter och att etablera sig på marknaden. 

– Vi är ett typexempel på att börsen fungerar. Vi hade en idé som var tillräckligt bra för att säja till aktieägarna så att de ville investera. Sedan tog det många år innan vi började tjäna pengar, säger Torbjörn Johansson. 

Det dröjde till 2013 innan CTT för första gången kunde redovisa en vinst.

CTT Systems har sitt huvudkontor och bedriver dessutom slutmontering, utveckling och reparationsverksamhet på Brukslagarvägen 5 i Nyköping. Företaget har även produktion i småländska Nybro. I september i år sålde företaget sin elektronikenhet i Gustavsberg. Förra året utökade CTT sina lokaler i Nyköping med cirka 1 500 kvadratmeter för att kunna bygga upp en modern reparationsavdelning och flytta elektronikmonteringen från Gustavsberg. Företaget har på tio år nästan tredubblat antalet anställda från 44 till 109. Av dem jobbar 75 i Nyköping och 34 i Nybro. 

CTT Systems har hittat en nisch i flygindustrin där företaget hjälper flygbolag och flygplanstillverkare att hantera den så kallade fuktparadoxen. Fuktparadoxen handlar om att luften inne i ett flygplan, där människorna befinner sig, blir väldigt torr. Orsaken att är att den luft som tas in i flygplanet utifrån på hög höjd i princip saknar fukt. För människorna ökar riskerna därmed för jetlag, trötthet, uttorkning och virusangrepp. 

Samtidigt som det blir torrt inne i kabinen kan det bli fuktigt i utrymmet mellan kabinen och flygplanets ytterskal. Det bildas kondens när luft från kabinen kyls mot ytterskalet. Kondensvatten och is gör planet tyngre vilket ökar bränsleförbrukningen. Kondensvattnet kan dessutom förstöra isoleringen och orsaka fel på elektroniska komponenter.

CTT:s lösning på fuktparadoxen är att installera luftfuktare i flygplanets kabin och avfuktare i utrymmet mellan kabinen och ytterskalet. Företaget har framför allt varit framgångsrikt med sina luftfuktare. Många flygbolag har valt att installera dem i cockpit och besättningens viloutrymmen. På senare tid har några flygbolag även börjat beställa luftfuktare till första klass och business class. Det har gått trögare för CTT att sälja avfuktare. 

Merparten av CTT:s produktion avser produkter för Boeings modell 787. Det var därför ett avbräck för företaget när Boeing förra året meddelade att det skulle sluta fabriksmontera avfuktare i 787-planet. År 2018 blev ändå ett rekordår för CTT ekonomiskt. 

Det har fortsatt att gå bra i år. Det tredje kvartalet blev ett rekordkvartal med ett rörelseresultat på 38,8 miljoner kronor och en rörelsemarginal på hela 41 procent. En viktig orsak är att dollarn blivit starkare gentemot kronan, vilket påverkar resultatet positivt eftersom som CTT har sina intäkter i dollar och kostnader i kronor. En annan viktig orsak till det fina kvartalsresultatet är att eftermarknadsförsäljningen ökar. 

Eftermarknaden är viktigt för CTT. Den ökar i takt med att luftfuktarna och avfuktarna som installerats i flygplanen behöver repareras och underhållas. Det är också orsaken till att företaget investerat i en reparationsavdelning i Nyköping. 

– För att du ska tjäna pengar som en underleverantör i flygindustrin måste du sälja delar i eftermarknaden. Som underleverantör i flyg får du i regel finansiera utvecklingen själv mer eller mindre. Sedan när du säljer till Airbus eller Boeing kan du tjäna en viss peng, men du tjänar mest pengar i eftermarknaden. Därför dröjer det kanske en sju år först att utveckla och sedan dröjer det ett antal år i produktion innan du har tillräckligt ute i eftermarknaden. Nu tjänar vi pengar som vi behöver för att utveckla nya system, säger vd Torbjörn Johansson. 

Omsättningen ökade bara marginellt under det tredje kvartalet. Torbjörn Johansson förväntar sig att omsättningen under kommande 3-5 kvartal ska plana ut på grund av att leveranserna av avfuktare till Boeings fabriksmontering av 787-plan upphör. Han menar att de intäkterna kommer att ta några kvartal att kompensera. CTT hoppas mycket på att Boeing och Airbus ska införa avfuktare som tillval på sina nya kortdistansflygplan A320neo och 737MAX. Ett försäljningsargument för CTT när det gäller avfuktare är att de minskar flygets miljöbelastning. Genom att reducera mängden kondensvatten ombord minskar flygplanets vikt och därmed även bränsleförbrukningen. 

Viktiga händelser i CTT:s

1991 CTT grundas av Christer Nordström, Thomas White och Tomas Axelsson.

1997 Torbjörn Johansson blir vd och företaget flyttar till ABB/Cewe-huset i Nyköping. Börsnotering på Stockholmsbörsen. 

2003  CTT blir leverantör av luftfuktare till Airbus superjumbo A380. 

2005 CTT väljs till leverantör för fabrikmontering till Boeing 787. 

2008 Airbus väljer CTT som till Airbus A350. 

2013 Första året som CTT redovisar vinst. 

2017 Boeing väljer CTT som leverantör av luftfuktare till Boeing 777X.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa