Johansson: "Turistnäringen kan påverkas"

Beslutet om att lägga ned Ryanairs bas på Skavsta kan få konsekvenser för den regionala utvecklingen, menar Monica Johansson (S).

Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande, säger att turistnäringen kan komma att påverkas i och med att Ryanair valt att lägga ned sin flygbas på Skavsta.

Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande, säger att turistnäringen kan komma att påverkas i och med att Ryanair valt att lägga ned sin flygbas på Skavsta.

Foto: Magnus Grimstedt/arkiv

Nyköpings kommun2019-12-05 13:47

Beskedet om Ryanairs nedläggning på Skavsta möttes med bestörtning av regionstyrelsens ordförande i Sörmland, Monica Johansson. 

– Det första jag tänkte var att det är en stor arbetsplats och att det kommer att drabba både anställda på Ryanair och flygplatsen. Men jag tänkte också på den oro som anställda måste ha innan de får ett riktigt och tydligt besked om vad som händer framöver.

Hon säger att det ännu är för tidigt att dra några slutsatser om hur det verkliga utfallet kommer att bli. Samtidigt räknar hon med att det kommer att påverka den regionala utvecklingen på flera olika sätt. 

– Skavsta är en stor arbetsplats och en väldigt viktig del för regionen och kommunerna i Sörmland. Det kanske inte blir så stora konsekvenser för den regionala utvecklingen till en början. Men på längre sikt kan Ryanairs nedläggning ha effekt på turistnäringen. Det finns även de som veckopendlar från olika länder till Skavsta, säger Monica Johansson. 

Enligt henne kommer det krävas samordning mellan Region Sörmland och Nyköpings kommun för att se hur man ska agera. 

– Det är många och stora frågor som det är oerhört viktigt att vi tillsammans tittar på, både i det korta och långa perspektivet. Urban Granström (S) och jag hade en kort dialog i går. Nu kommer vi att samla ihop så mycket information som möjligt, för att sedan ha ett möte om hur vi ska gå vidare. Region Sörmland har ett ansvar att stötta och underlätta för kommunerna på olika sätt, säger Monica Johansson.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!