Lagerbyggnad kan komma att uppföras på Arnö

Ett markanvisningsavtal kan snart nås mellan Nyköpings kommun och Catena, som vill bygga en lokal för lagerverksamhet på Arnö.

Catena AB har planer på att uppföra en lagerbyggnad i företagsparken Arnö västra. I dagsläget finns bland annat Eberspächer på området.

Catena AB har planer på att uppföra en lagerbyggnad i företagsparken Arnö västra. I dagsläget finns bland annat Eberspächer på området.

Foto: Sandra Nordin/arkiv

Nyköpings kommun2019-10-26 21:15

Den 4 november ska kommunstyrelsen i Nyköping fatta beslut om man ska godkänna ett markanvisningsavtal för del av Arnö 1:3, inom det blivande kvarteret Oljan, vilket ligger i korsningen mellan Flättnaleden och Bilvägen. Fastighetsbolaget Catena AB undersöker möjligheterna att uppföra en ny lagerbyggnad på det 15 000 kvadratmeter stora området som avtalet avser. 

I ärendet skriver Nyköpings kommun att näringslivsenheten, samhällsbyggnad och mark- och exploatering bedömer att Catena kommer att bidra positivt till den fortsatta utvecklingen av företagsparken Arnö västra. 

Företagsparken vänder sig till etableringar inom industri-, logistik- och lagerverksamhet samt godsterminal. I dag finns företagen Orio, Eberspächer och Berendsen på området. 

Om kommunen och företaget kommer överens innan det eventuella markanvisningsavtalets utgång, den 30 april 2020, tecknas ett avtal om marköverlåtelse. Om det sker kommer ett köpeavtal att upprättas mellan de båda parterna. Priset för marken uppgår till 370 kronor per kvadratmeter, alltså totalt 5 550 000 kronor som i sådana fall kommer att rulla in i kommunens kassa. 

I ärendet står det att kommunen inte garanterar markens förhållanden och bärkraftighet, varpå Catena själva måste genomföra egna undersökningar före ett eventuellt byggande. Det framgår också att företaget på egen bekostnad grundligt ska besiktiga fastigheten och att området överlämnas i aktuellt skick vid köp.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!