Överfulla bussar skapar problem

Flera busslinjer är överfulla på morgnarna, vilket gör att skolbarn tvingas stå under färd. Men Sörmlandstrafiken lovar bättring.

Nyköpings kommun 8 oktober 2019 11:04

Sedan höstens skolstart har flera busslinjer runt om i Nyköping varit överbelastade. En förälder som har reagerat starkt är Helena Wahlman som bor utanför Jönåker. 

Hennes två barn åker med linje 563 från Skällsta till högstadieskolorna Alfa och Omega klockan 07.35 varje morgon. Vid flera tillfällen har de varit tvungna att stå upp som packade sillar. 

– Det har varit panikartat. Antingen har de fått åka med och behövt trängas, eller också har de fått vänta på nästa buss. Men då har de kommit försent till skolan och fått frånvaro, säger Helena Wahlman. 

På Sörmlandstrafiken är man medveten om problematiken. Johan Tollén, kommunikatör, säger att Nobina, som sköter busstrafiken i området, är skyldiga att sätta in förstärkningstrafik på de linjer där trycket har varit för hårt under en längre tid. Det har nu gjorts på linje 563, men han kan inte ge något svar på om linjen alltid kommer att trafikeras med två bussar under den aktuella morgonavgången.  

– Utifrån statistik och olika resemönster sätter vi in förstärkningstrafik vid behov. Om det finns ett tydligt underlag använder vi oss av det när vi blickar framåt för planering av förstärkningstrafik. På den aktuella linjen har vi sett att det har varit ett hårt tryck under vissa tider, men jag kan inte säga att det alltid kommer att vara två bussar eftersom resemönstret kan se olika ut beroende på dag, säger Johan Tollén. 

Pär Johansson är trafikchef på Nobina i Sörmland. Han säger att de gör vad de kan för att förstärka kapaciteten och att de i möjligaste mån försöker undvika att resenärerna ska behöva stå upp under färd. 

– Vi försöker undvika det så långt det går, men skolbarnen vill gärna åka med sina kompisar på specifika avgångar, vilket gör att vissa turer blir överfulla. Samtidigt sitter det nog i hjärtat på våra chaufförer att plocka upp barnen istället för att lämna dem vid hållplatsen. Men naturligtvis är det olyckligt i sig eftersom det inte är bra att behöva stå upp när bussen rullar, säger han. 

Helena Wahlman är pessimistisk efter att ha hört att det inte är säkert att avgången klockan 07.35 från Skällsta alltid kommer att trafikeras av två bussar. 

– Det svaret ger mig eller mina barn ingen trygghet alls. Jag vill att det ska sättas in bussar så att det alltid kommer två stycken det aktuella klockslaget. Varje dag sedan skolstarten har behovet funnits, säger hon.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa