Regionen medfinansierar bro över Ostlänken

Nu har Region Sörmland valt att medfinansiera gång- och cykelbanan på den bro som ska byggas över Ostlänken i Tystberga.

Nyköpings kommun 3 oktober 2019 20:33

Boende i Tystberga har länge haft önskemål om en gång- och cykelbana mellan centrum och E4. När Ostlänken står klar ska en bro för väg 771 vara uppförd över den nya järnvägen. 

För att den planerade gång- och cykelbanan inte ska sluta där bron börjar, har Nyköpings kommun och Region Sörmland tillsammans valt att finansiera en utbyggnad av den planerade bron. Det för att den även ska omfatta en gång- och cykelbana. 

– Om det byggs en ny järnväg har det funnits farhågor om att gång- och cykelbanan som Nyköpings kommun planerar att bygga blir ett ogjort arbete om den bara kan sträcka sig fram till bron. Med detta beslut fattat borde det vara grönt ljus för kommunen att bygga den nya gång- och cykelvägen, säger Magnus Leivik (M), regionråd i opposition och boende i Tystberga. 

Beslutet innebär att den regionala utvecklingsnämnden godkänner att 2 800 000 kronor tillsätts från kommande länstransportplan för breddning av bron. 

– Nu är det upp till kommunen att ta ställning till om de vill bygga cykelbanan eller inte, säger Magnus Leivik.

Kommunen säger att man just nu håller på och formar ett avtal för att kunna bygga gång- och cykelbanan. Eftersom Ostlänken ligger långt fram i tiden finns det dock inga beslut fattade om när den kan vara färdig. 

– Gång- och cykelbanan byggs som en helhet och det är mycket som kan hända innan man vet var vägen och bron kommer att landa någonstans, säger Magnus Bäckmark vid strategienheten på Nyköpings kommun. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa