Rektor positiv till nya Pisa-resultaten

Resultaten från den svenska Pisa-undersökningen visar ett glädjande besked – Eleverna presterar bättre. "Trendbrottet från PISA 2015 var inte bara var en tillfällighet, säger Maria Eneqvist, rektor Nyköpings högstadium.

Maria Eneqvist, rektor Nyköpings högstadium ser positivt på resultatet som presenteras i den nya Pisa undersökningen.

Maria Eneqvist, rektor Nyköpings högstadium ser positivt på resultatet som presenteras i den nya Pisa undersökningen.

Foto: Jens Alvin

Nyköpings kommun2019-12-03 21:42

Nu har skolverket presenterat den nya Pisa-rapporten. I Pisa-undersökningen mäter man 15-åringars kunskapsnivåer i läsförståelse, naturvetenskap och matematik. 

Resultatet från den senaste Pisa-undersökningen visar att elever i svenska skolan presterar bättre än föregående mätning men samtidigt ökar skillnaderna mellan de bästa och sämsta presterande eleverna. Framförallt inom ämnena läsförståelse och naturvetenskap. 

Vad tänker ni kring rapporten?

– En fördel med Pisa är att vi kan utläsa trender både nationellt men även i relation till andra länder, säger Maria Eneqvist, rektor Nyköpings högstadium.  

Årets resultat bekräftar att trendbrottet i Pisa 2015 inte var en tillfällighet. Svenska 15-åringar presterar nu över genomsnittet för OECD-länder, organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, inom alla tre ämnesområden. I läsförståelse är det bara fyra OECD-länder som har bättre resultat. De svenska resultaten är nu tillbaka på samma nivå som 2006, innan de började sjunka.

Hur känns det att resultaten fortfarande pekar uppåt?

– Jag ser positivt på att resultaten förbättras och att trendbrottet från PISA 2015 inte bara var en tillfällighet, säger Eneqvist. 

Studien genomförs var tredje år och är världens största elevstudie.  Totalt deltog 79 länder och 600 000 15-åringar. I Sverige deltog 5 500 elever i 207 grundskolor och 16 gymnasieskolor.

Studien genomförs var tredje år och är världens största elevstudie. 
Studien genomförs var tredje år och är världens största elevstudie. 
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!