Så ska extrapengarna användas inom vården

Kommunen fick drygt tre miljoner extra av Socialstyrelsen. Nu har man bestämt hur pengarna ska användas.

Hälso- och sjukvården ska stärkas via vård- och omsorgsnämnden.

Hälso- och sjukvården ska stärkas via vård- och omsorgsnämnden.

Foto: Joakim Serrander

Nyköpings kommun2019-11-06 07:13

SN har tidigare skrivit om att Nyköpings kommun tog möjligheten att ansöka om närmare 3,2 miljoner kronor från Socialstyrelsen, som fördelade stimulansmedel på uppdrag av regeringen. Pengarna var i Nyköping bestämda att gå till vård- och omsorgsnämnden för användning.

Medlen föreslogs av nämnden att användas för att förstärka hälso- och sjukvården, ett område som man insett haft stora behov av satsningar och som finns som resurs för såväl den kommunala som för den privat drivna verksamheten.

Vård- och omsorgsnämnden har nu fattat beslut kring hur pengarna ska användas. Man vill förstärka rehabiliteringsresurserna i form av arbetsterapeuter och fysioterapeuter.

"Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har tidigare konstaterat att det inte varit patientsäkert med ett stort antal patienter att ansvara för per rehabiliteringsansvarig. Även om förstärkningar skett sedan dess är möjligheten för brukarna att få större rehabiliteringsinsatser fortfarande begränsad. Dessutom behöver dessa resurser nyttjas för att hålla personal utbildad i belastningsergonomi. Detta har inte fungerat de senaste åren, vilket Arbetsmiljöverket anmärkt på", lyder rapporterna från Vård- och omsorgsnämnden.

Dessutom ska en sjuksköterska med koordinationsuppdrag placeras inom hemsjukvården för att säkra att utskrivning från lasarett ska fungera för såväl patient som alla berörda resurser och utförare av hemtjänst och särskilt boende.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!