Beslut om naturgasterminal får vänta

Egentligen var det tänkt att det skulle tas beslut om detaljplanen för LNG-terminalen i Oxelösunds hamn. Men en utredning som blev klar i sista stund ställde allt på ända.

27 maj 2019 15:10

Detaljplanen som ska möjliggöra en naturgasterminal i Oxelösunds hamn har redan varit uppe för beslut en gång tidigare i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Då återremitterades den och arbetades om. I onsdags var det dags igen. Och återigen återremitterades detaljplanen.

– Det här var det stora samtalsämnet på nämnden, om vi skulle godkänna den nya detaljplanen. Majoriteten beslutade sig för att återremittera den, säger miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Tommy Karlsson (S).

Men dagen innan nämndmötet kom det nya handlingar att ta ställning till.

– Vi hade beställt den här, ”Riskutredning för farligt gods i Oxelösund”, av Transportjuristerna. Vi vill ha en oberoende utredning, det är därför Oxelösunds kommun anlitat dem, fortsätter Tommy Karlsson.

Nu förskjuts hela processen framåt. Nämnden kan tidigast ta beslut om detaljplanen på nästa sammanträde, den 18 juni.

– Även om det här förhalar allt en månad måste vi göra det. Det är ett så viktigt beslut. Vi ville ha en oberoende granskning vid sidan av den som Oxelösunds hamn beställt. Att den kom dagen innan är olyckligt, men det fanns inte så mycket annat att göra än att yrka på återremiss, säger Karlsson.

Det är just transportvägarna där naturgas ska fraktas med bil ut från Oxelösunds hamn. Utredningen förordar att transporterna ska gå via Thams väg på grund av de då passerar minst antal bostäder.

– Men jag är inte säker på att Oxelösunds hamn gillar den lösningen, då trafiken skulle gå mer genom deras område, säger Karlsson.

Om miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner detaljplanen som deras tjänstemän arbetat fram blir det kommunfullmäktige som ska ta det slutgiltiga beslutet. Det första kommunfullmäktigesammanträdet efter 18 juni är 18 september. Detaljplanen är i sin tur en förutsättning för att miljöprövningsdelegationen i Uppsala ska kunna bedöma om hela projektet ska få tillstånd att genomföras.

LNG-terminalen ska bland annat kunna försörja SSAB i Oxelösund och Borlänge med gas. Tanken är att LNG-terminalen ska placeras längst söderut på den så kallade Lageryta D längst i öster på hamnområdet. Bland annat har boende i närområdet varit kritiska till placeringen då en olycka skulle kunna få stora konsekvenser.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Peter Alexis