Förskolechefen Lotta Isaksson kan nöjt konstatera att det blev lyckat. Förskolan i Oxelösund är en mångkulturell förskola med barn från olika delar av världen, men brottas som många andra med bekymmer att få föräldrar och anhöriga att sluta upp.

Så i stället för ett traditionellt föräldramöten iordningsställdes hela förskolan för fest. Det bjöds på ansiktsmålning, tipspromenad och så uppmanades alla föräldrar att ta med något bakverk, helst med anknytning från deras födelseland.

Föräldrar och anhöriga anammade inbjudan och det bullades upp.

Artikelbild

| Bullar i mängder serverades av bland annat Kevin Rydstrand.

I samband med gårdsfesten fick också personalen möjlighet att informera om verksamheten.