De tvingades vänta i åtta månader på plats

Skollagen säger att kommuner ska erbjuda förskoleplats inom fyra månader. Frida Lantz och Daniel Jacobsson i Oxelösund fick vänta åtta. – Vi har tvingats ta av våra sparpengar för att få ekonomin att gå ihop, säger Frida Lantz.

8 mars 2018 05:00

Hon suckar över hur Oxelösunds kommun agerar när det gäller förskolan och hur illa kommunikationen sköts mot kuststadens invånare. Och när hon i SN läste att tillförordnade skolchefen Christer Åhlfeldt sa att "det ligger och väger hela tiden att vi klarar av att erbjuda förskoleplats inom fyra månader. Det är hela tiden på gränsen" blev hon rejält upprörd.

– Det stämmer ju inte! Vi ställde oss i kö för förskoleplats i början av januari och var inställda på att få plats i början av maj, säger Frida Lantz.

Fyra månader är den regel som Skolinspektionen uppger ska gälla. Inom den tiden ska kommunen erbjuda förskoleplats.

Frida Lantz planerade för att börja jobba på SSAB i maj och det passade bra eftersom alla hennes föräldradagar då var slut.

Men Frida Lantz och Daniel Jacobsson hörde ingenting från Oxelösunds kommun och insåg att de kanske inte skulle få någon plats.

– Vi försökte få kontakt med ansvariga i kommunen, men lyckades inte. I juni fick vi besked att vår son Lennox skulle få plats till den 5 september på Dalgångens förskola, säger hon.

Det innebar för Frida Lantz och Daniel Jacobsson att de skulle stå utan en inkomst under fyra månader eftersom en av dem skulle tvingas vara hemma mot minstingen.

– Det satte hela familjen i en ekonomiskt pressad situation och även mig som anställd, säger Frida Lantz.

Efter beskedet försökte hon ånyo få kontakt med ansvariga inom Oxelösunds kommun. Ingen respons.

Under de här månaderna har familjen levt på en inkomst. För att få ekonomin att gå ihop har de tvingats ta av sparpengar.

Om en kommun inte följer bestämmelserna om att erbjuda en förskoleplats inom fyra månader kan kommunen tvingas till att betala böter, vite.

Frida Lantz och Daniel Jacobsson ska anmäla Oxelösunds kommun till Skolinspektionen.

Vi har sökt Oxelösund kommuns skolchef Christer Åhlfeldt för en kommentar, men utan resultat.

Så säger skollagen

I skollagen framgår uttryckligen att kommunen ska erbjuda en förskoleplats inom fyra månader. Skolinspektionens bedömning är därför att kommunen ska erbjuda barnet en plats inom fyra månader, även om vårdnadshavarna inte kan erbjudas plats för barnet vid den förskoleenhet som de har önskat.

(Källa: Skolinspektionen)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tommy Kägo