Högst arbetslöshet – men på väg åt rätt håll

Arbetslöshetssiffrorna i Oxelösund har sällan varit en trevlig läsning de senaste åren. Men något har hänt.

15 januari 2018 18:00

10,3 procent eller 556 personer. Så många av oxelösundarna i arbetsför ålder var inskrivna som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen i juli i år.

– Arbetslösheten i Oxelösund har varit hög en längre tid, men minskar nu i en större omfattning än i resten av länet och riket. Dock så är arbetslösheten fortfarande uppe i höga nivåer, säger Kristin Braag som är sektionschef för Arbetsförmedlingen i södra Sörmland.

På ett år har arbetslösheten minskat med 1,5 procentenheter i Oxelösund men är ändå högre än i Trosa (3,8 procent), Gnesta (4,8 procent) och i Nyköping (7,2 procent). En förklaring Braag ger är dels den brinnande högkonjunkturen, dels att det finns mycket lediga jobb i regionen för de med rätt kompetens och att det finns bra pendlingsmöjligheter.

Spaltar man upp Oxelösunds arbetslöshetssiffror återfinns dock de allra flesta, 6,1 procent, som sysselsatta inom någon form av program.

Hans Rainer är näringslivsansvarig i Oxelösunds kommun. Han lyfter det positiva i att Oxelösund inte är isolerade – utan tvärtom har en gemensam arbetsmarknad med grannen Nyköping. Men i Oxelösund är det svårt att bortse från den i allt dominerande arbetsplatsen SSAB.

– SSAB är stabilt, men har kanske gjort det lätt att luta sig tillbaka. Befolkningen i Oxelösund har inte entreprenörskapet i blodet som i exempelvis Småland. Här är man van vid att vara anställd och nyföretagandet skulle behöva växa, säger Rainer.

– Det låga nyföretagandet i kombination med en relativt låg utbildningsnivå, som Oxelösund delar med resten av Sörmland, hör till de svaga sidorna, fortsätter han.

Hur ska oxelösundarna få arbete i framtiden?

Moderaterna

Industrimark färdigställs nu för nya eller redan etablerade företag. Kommunen ska verka för att själva vara en bra arbetsgivare och sörja för att ha en god och kontinuerlig kontakt med företagare och de som vill starta egna företag. För att oxelösundaren ska få jobb i framtiden så är skolutbildning grunden och fler som klarar skolan med godkända betyg.

Kristdemokraterna

Företagandet kan bli bättre, t.ex. genom att det grundas företag inom valfrihetssektor och tjänstesektor. Det kan särskilt öppna för arbete för kvinnor och nyanlända. Utbildning i samverkan med den industri vi har lokalt och med sikte på deras framtida behov. Kommunikationerna måste också förbättras så att man kan arbetspendla. Buss utan byte, Oxelösund–Nyköping–Skavsta.

Liberalerna

Att ”marknadsföra” kommunen. Arbeta med att bli ännu bättre i företagsrankingen, som skapar intresse för andra att etablera sig i kommunen. Kanske att man i skolan ska lära sig mer om/skapa intresse för entreprenörskap. Samarbeta med kommunens större företag om framtida personalbehov och koppla detta till skolan (tänker främst på yrkeslinjer).

Centerpartiet

Fler småföretag måste skapas. C vill införa ”Rättviksmodellen” (företag betalar endast för genomförd tillsyn, inte en generell årsavgift). Snabb hantering av bygglov, tillstånd, informationsgivning, rådgivning, m.m. är ett sätt för kommunen att förbättra företagsklimatet. Bra förskola/skola, infrastruktur och service generellt är också viktigt för företagandet.

Miljöpartiet

SSAB:s framtidssatsning på fossilfri stålframställning säkrar jobben där. Stora arbetskraftsbehov kommer att finnas för nyproduktion, reinvesteringar och klimatåtgärder i bygg-, anläggnings- och installationsbranschen. Med Ostlänkens utbyggnad blir det arbetskraftsbrist. Fortsatt växande personalbehov även inom vård, skola, socialtjänst, teknik, administration och service.

Socialdemokraterna

Utbildning leder till arbete. Därför är utbildning en prioriterad fråga för oss. Vi vill se ett ökat samarbete mellan kommunens arbetsmarknadsenhet och utbildningsverksamhet. Vi vill ge företagen goda förutsättningar att verka och utvecklas, det skapar jobb. Vi vill erbjuda kommunala feriearbeten till de som är unga, det är ofta den första kontakten med arbetslivet.

Vänsterpartiet

Campus ska utvecklas till ett brett utbud av Komvux- SFI- och KY-utbildningar, som ska ge alla chansen att lära om och lära nytt i bristyrken. Välfärdsjobben är livsviktiga, och det ska märkas! Därför behövs där fler arbetstillfällen. Vi ska också fortsätta vår strategi för att utveckla besöksnäringen. Vi ska också verka för viktiga investeringar i klimatsmarta jobb.

Sverigedemokraterna

Att kunna erbjuda kompetensutveckling i nära samarbete med näringslivet för att säkerställa rätt utbildning. Att tillsammans med skolan uppmuntra elever att starta eget och ge dem verktyg för detta. Aktivt arbeta för att stödja befintliga företagare.

Fotnot: Partierna har blivit uppmanade att fatta sig kort. I flera fall är det här en nedkortat och komprimerad version av deras politik för äldreomsorgen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Peter Alexis

Ämnen du kan följa