Valet av Benita Vikström (S) skapade debatt i fullmäktige

Benita Vikström (S) valdes till ordförande i Oxelösunds båda bolag vid kommunfullmäktiges sammanträde.

3 april 2019 21:39

Debatten i fullmäktige i kuststaden känns igen. Nu försökte oppositionsrådet Dag Bergentoft (M) påpeka att det kan vara olämpligt att Benita Vikström är ordförande i båda kommunens bolag.

– Som socialdemokrat kan man inte bli annat än upprörd att andra lägger sig våra nomineringar, sa kommunalrådet Catharina Fredriksson (S).

Kommunens ekonomiska resultat blev sämre än väntat, rejält sämre. Resultatet 4,3 miljoner, drygt sex miljoner sämre än budgeterat, men fortfarande plus, vilket Catharina Fredriksson (S) framhärdade.

Hon tog tillfället i akt att se det positiva, kuststaden växer, och att sjukskrivningstalen bland kommunens personal sjunker (från 9,5 procent till 9,1, vilket båda är högt jämfört med till exempel region Sörmland, som har 6 procent).

Hon tog även upp behovet av fler platser på äldreboenden (Björntorp ska byggas ut) och skolan (ny skola byggs) behövs.

Klas Lundbergh (L) pekade på att revisorerna anmärkt, igen, mot skolans kvalitetsarbete. Britta Bergström (S) sa att man tar till sig det, men att Oxelösund har högre andel behöriga lärare än snittet bland länets kommuner.

Agneta Rönn (M) tackade för sig som kommunrevisorernas ordförande.

I bland är det som om tiden står still i Oxelösund.

Visst tickar tiden framåt i kuststaden. Miljöpartiet vill till exempel att en ishall byggs på Ramdalen, vilket röstades ned utan pardon.

Men till och med den stora klockan på Järntorget sackar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tommy Kägo

Ämnen du kan följa