Det togs upp på miljömötet i Oxelösund

Hamnens utveckling och SSAB:s projekt Hybrit var två många ämnen som diskuterades på miljömötet i Oxelösund.

SSAB:s stålverk i Oxelösund.

SSAB:s stålverk i Oxelösund.

Foto: Tommy Kägo

Oxelösunds kommun2019-10-10 17:05

Under onsdagskvällen höll Oxelösunds kommun, SSAB och Oxelösunds hamn i ett möte angående organisationernas framtida miljöarbeten. Drygt 16 medborgare var på plats i Koordinaten, samt sju stycken från de tre verksamheterna. 

– Kommunen informerade om kartläggning av ekosystem, Frösängs gärde (ätbar park, stadsodling och öppen dagvattenlösning), asfaltering av gång- och cykelvägar och utbyte av gatubelysning till LED-lampor, säger Camilla Norrgård Sundberg, miljö- och samhällsbyggnadschef vid Oxelösunds kommun i en skriftlig kommentar efter mötet.

SSAB frågade publiken vad de ville veta mer av och fick därför svara på många frågor om Hybrit, ett projekt där SSAB, LKAB och Vattenfall försöker tillverka fossilfritt stål. De fick även frågan om varför man fortsätter med koksverket som är gammalt. För Oxelösunds hamn blev det mycket fokus på placeringen av LNG-terminalen och dess risker. De och invånarna diskuterade även hur man ska minska damningen i hamnen.

Vilka slags frågor fick ni svara på?

– Synpunkter om cykelvägar, frågor om bevattningsförbudet och dricksvattenförsörjning, svarar Norrgård Sundberg. 

Tanken med onsdagens möte var att få till en dialog med kommunens medborgare om de projekt som väntar Oxelösund. Kontakten mellan verksamheterna och medborgarna ser även ut att fortsätta nu när man går vidare med sina miljöarbeten. 

– Vi fortsätter med våra projekt, både genom gemensamma diskussioner och våra egna projekt, berättar Norrgård Sundberg. 

Karta: Koordinaten
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!