Polisen: "Vi har god kontroll på NMR"

Nazistiska Nordiska motståndsrörelsen är föremål för stort intresse hos polisen. Tillsammans med Säkerhetspolisen bevakar och kartlägger Sörmlandspolisen organisationen och har ringat in dess innersta kärna.

9 april 2019 06:30

– Vi ser självklart väldigt allvarligt på deras aktiviteter, säger Mikael Backman polisområdeschef i Sörmland - flera är dömda.

En extrem rörelse på den yttersta högerkanten med antidemokratisk ideologi och våldsagenda, så beskriver Mikael Backman Nordiska motståndsrörelsen, NMR. Nazistgrupperingen har varit väldigt aktiv i Sörmland, inte minst i Nyköping, de senaste åren och polisen håller dem under uppsikt.

– Vi har sett en ökad grad av aktivitet och de är föremål för ett väldigt prioriterat fokus hos oss och Säkerhetspolisen. Vi har relativt god kontroll på dem och bedriver underrättelsearbete och kartlägger individer genom både öppna och dolda källor. Det finns en kärna i Nyköpingstrakten, ett tiotal personer, som är en del av problembilden nationellt som vi har särskild god koll på.

Förutom att kartlägga och bevaka lägger polisen stort fokus på att lagföra brott som begås. Det har lett till en rad gripanden där NMR-aktivister gjort sig skyldiga till bland annat skadegörelse, hets mot folkgrupp, olaga hot, olaglig demonstration och brott mot vapenlagen.

– Hat- och demokratibrott måste beivras och där har polisen en viktig roll. Vi ska motverka alla uttryck av hot mot vår demokrati och våra grundläggande fri- och rättigheter.

Nordiska motståndsrörelsen är på intet sätt den första högerextrema organisationen som polisen haft på sin radar. Liknande yttringar har funnits i alla tider, menar Mikael Backman, det är bara avsändarna som har bytt skepnad. Att NMR blir allt mer aktiva ser han som ett tecken på ett polariserat samhälle.

– Det är viktigt att samhället som helhet inte medverkar till en ökad polarisering med ett vi-och-dem-klimat och hat på internet. Det skapar en legitimitet för de här grupperingarna som inte borde finnas.

Mikael Backmans budskap till Nordiska motståndsrörelsen är tydligt.

– Om du är med i den här grupperingen ska du veta att du kommer att vara föremål för polisens fokus. Du kanske borde fundera på om det är det du verkligen vill. Vi är tacksamma för alla människor som tar sitt förnuft till fånga och hoppar av en sån här organisation som står för hat och brottslig verksamhet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
David Gagnert Dalgren Simon Uggla Henrik Wising Ann-Katrin Drevfjäll Marie Bremberg Jens Werner Kristina Levin Andreas Lindhe Roger Sundberg