Politisk strid om köerna i vården – Leivik (M): "Antalet som får vänta för länge har ökat med 800 procent"

Vårdkön har vuxit kraftigt i Sörmland under de senaste fyra åren. Moderaterna anser att den nuvarande landstingsledningen inte tar problemet på allvar.

– Trams, svarar Monica Johansson (S), landstingsstyrelsens ordförande.

10 maj 2018 00:00

I juli hade 2 059 sörmlänningar fått vänta 90 dagar eller längre på sin behandling vid landstinget i Sörmland, vilket innebär att de hade fått vänta längre tid än vad vårdgarantin medger.

I oktober 2014, månaden efter det att den nuvarande politiska majoriteten i landstinget tillträdde, uppgick antalet sörmlänningar som fått vänta längre än 90 dagar till 220. Vårdkön har alltså ökat med 1 800 personer.

– Det innebär att antalet som får vänta för länge på sin behandling har ökat med över 800 procent under den nuvarande mandatperioden. Det är ett rejält misslyckande, anser Magnus Leivik (M), oppositionsråd.

Magnus Leivik anser att den politiska koalition som styr landstinget (Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centern) inte tar vårdköerna på tillräckligt stort allvar.

– Vi Moderater är besatta av att försöka minska vårdköerna. Jag anser att Socialdemokraterna inte har samma fokus på detta, säger han.

Monica Johansson (S), landstingsstyrelsens ordförande, är mycket kritisk till Moderaternas retorik.

– De tar inte med hela bilden. Resultatet blir att de skrämmer upp människor i onödan, säger hon.

Enligt Monica Johansson finns det en rad förklaringar till att vårdköerna växer, i Sörmland och i riket. Dels blir befolkningen äldre och behöver mer vård och dels har sjukvården fler behandlingar att sätta in i dag, än tidigare.

– Sedan finns det förklaringar som bara gäller Sörmland. Vi har till exempel haft problem med utprovandet av hörselapparater och det har skapat en kö. Men nu har vi anställt flera nya audionomer, säger hon.

Moderaterna anser att ni inte prioriterar vårdköerna?

– Det där är trams. Vårdköerna är ett problem och vi har hela tiden fokus på att minska dem. Det finns förklaringar till att det ser ut som det gör, men det innebär inte att vi är nöjda. Vi arbetar med detta hela tiden, säger hon.

Landstinget i Södermanland är relativt litet och att titta på siffror för enskilda månader, som Moderaterna gör, kan ge en väldigt skev bild, menar Monica Johansson.

– Tittar man på hur det har sett ut genomsnittligt under mandatperioden, klarar vi oss bättre än genomsnittet för samtliga landsting, säger hon.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Roger Sundberg