SÖRMLAND

Länstrafiken i Sörmland måste spara flera miljoner vilket innebär stora neddragningar i busstrafiken. Vissa av våra nuvarande trafikanter kommer inte att kunna åka med oss alls, säger Göran Gullbrand som är områdeschef för Länstrafiken Nyköping.

27 maj 2003 23:57
Vi tar bort linjer med låg beläggning. En del linjer som har många resenärer kommer inte att förändras alls.
Förslagen innebär att både region- och stadstrafiken drabbas. Bland annat kommer turtätheten för linje 715 mellan Nyköping och Oxelösund att minska under högtrafik på vardagar.
Vardagar mellan cirka 9 och 15 och på helger glesas trafiken ut till cirka 60-minuterstrafik
i stället för 30-minuters trafik.
I Trosa kommun har resor för grundskoleelever till stora delar redan överförts från länstrafiken till egen skolskjutstrafik och kommer därför inte att påverkas.
Linje 702 till Södertälje kommer troligen inte heller att förändras. Däremot kommer turtätheten för linje 550 mellan Vagnhärad och Trosa att glesas ut. Detta leder också till ett mindre utbud i Västerljung.
Busstrafiken i Gnestapåverkas dels av Länstrafikens generella besparingskrav men också de kraftiga reduceringar i Gnesta Närtrafik som genomförs från och med 15 juni.
Om de föreslagna besparingsåtgärderna inte räcker till kommer de att följas av ytterligare neddragningar i augusti 2004.
Mikael Johansson
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
-