Avgiften till vårdcentralen kan återinföras

Patientavgiften till vårdcentralen återinförs från och med 2020. Det presenterade den styrande regionmajoriteten på måndagen.

Sörmland 21 oktober 2019 12:07

På måndagen presenterade den styrande regionmajoriteten bestående av S, C och Vfp budgeten för nästa år. 11,4 miljarder kronor kommer att fördelas på de olika verksamheterna, där hälso- och sjukvården beräknas få 90 procent av medlen. Skatten på 10,83 kronor per varje hundralapp kommer att kvarstå.

Fokuset under presskonferensen var dock att patientavgifterna till länets vårdcentraler återinförs från den första januari. Totalt ska vårdcentralerna få 100 miljoner kronor mer att röra sig med, varav 75 procent av dessa pengar väntas komma från de återinförda avgifterna. 

Anledningen till att de tas tillbaka är det tuffa ekonomiska läget. 

– Hade vi haft ett gynnsammare läge kanske vi inte hade behövt göra detta. Men vi behöver satsa mer på vårdcentralerna. Samtidigt kommer högkostnadsskyddet på 1150 kronor för de som behöver gå till vårdcentralen ofta att finnas kvar, säger Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande. 

För barn och personer över 85 år kommer det fortsatt att vara avgiftsfritt. 

Majoriteten vill också att fler distriktsjuksköterskor, distriktsläkare och psykologer utbildas till länets vårdcentraler. 

En annan förändring som presenterades gällde satsningar på barn och unga. Första ska tre miljoner kronor extra läggas på barn- och ungdomspsykiatrin. Sedan ska tre miljoner kronor extra gå till samtalsmottagningar för barn och unga, vilket exempelvis kan handla om kuratorer som barn och unga vänder sig till på vårdcentralerna. 

Barnhälsovården kommer att få två miljoner kronor mer, likaså tandvården för barn och ungdomar. Dessutom ska HPV-vaccin införas för pojkar och en suicidsamordnare anställas. 

– Den psykiska ohälsan ökar bland barn och unga. Därför skjuter vi till mer medel till den gruppen, säger Jonas Lindeberg (Vfp), regionråd med särskilt ansvar för hälso- och sjukvård. 

Monica Johansson tillägger: 

– Sedan behöver vi en samordnare som kan jobba med suicidfrågorna. Det är en oerhört viktig fråga som vi behöver lyfta ännu mer, säger hon. 

Återkommande under mötet var att regionen står inför stora utmaningar som ska mötas genom satsningar. Förutom förändringarna för vårdcentralerna och för barn och ungdomar – finns också nyheter på rehabiliterings- och digitaliseringsområdet. 

De styrande vill att det ska ske en översyn av det rehabiliterande arbetet. De vill också införa en mobil strokerehabilitering och att ett bäckenbottenteam inom förlossningsvården byggs upp. 

När det kommer till digitaliseringen vill partierna, som vi redan har berättat, driva 1177 i egen regi. De välkomnar också det vårdinformationssystem som man upphandlat, vilket snart ska driftsättas. Dessutom kommer man att satsa fem miljoner kronor extra på Inera, det bolag som står bakom hemsidan 1177.se. 

Ytterligare ett ämne som kom upp var listningstaket för läkarna. Regionen har tidigare gett regiondirektören i uppdrag så att varje läkare har hand om som flest 1 500 patienter. 

– Det är vårt ansvar att det blir så bra arbetsmiljö som möjligt för våra läkare. I dag är det väldigt ojämnt fördelat hur många patienter varje läkare har, säger Monica Johansson. 

Den genomförandeplan som skulle ha presenterats den 31 oktober för hur listningstaket ska gå till, har dock blivit försenad och kommer att presenteras först i november, vilket Läkartidningen var först med att berätta. 

På regionfullmäktige i november beslutas det om majoritetens budget ska gälla.

Region Sörmland

Ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik och regional utveckling i Sörmland. 

Region Sörmland har över 8 000 anställda och omsätter 11,4 miljarder kronor.

Socialdemokraterna, Vård för pengarna och Centerpartiet styr den sörmländska regionen, och fick drygt 52 procent av rösterna i valet. 

Monica Johansson (S) är regionstyrelsens ordförande. 

Tomas Borin (Vfp) är regionfullmäktiges ordförande. 

15 ledamöter sitter i regionstyrelsen, och 79 i fullmäktige.

Källa: Region Sörmland

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa