Barnmorskor utbildas för att klara fostertest

Personal som arbetade med KUB-tester i regionen sa upp sig i våras. Nu utbildas barnmorskor för att stärka upp bemanningen.

Sörmland 17 oktober 2019 07:32

Den nationella riktlinjen är att kvinnor över 35 år ska erbjudas ett så kallad KUB-test. Det består av ett kombinerat ultraljud och blodprov, och används för att upptäcka kromosomavvikelser på fostret. Främst handlar det om att se om fostret har Downs syndrom eller inte. 

Blodprovet tas när graviditeten har passerat vecka 9, medan ultraljudet görs någon gång mellan vecka 11 och 14.

I Sörmland har KUB erbjudits på Nyköpings lasarett sedan 2015 för de kvinnor som är över 35 år. Under 2018 hakade även Kullbergska sjukhuset och Mälarsjukhuset på. 

– Tidigare har man gjort ultraljud först senare i graviditeten, men det här tidigare ultraljudet kombinerat med ett blodprov gör det möjligt att upptäcka genetiska fosterproblem i ett tidigt skede, säger Bo Tideholm, divisionschef inom kirurgi på Region Sörmland. 

Enligt honom är risken för genetiska fosterskador väldigt låg, men ökar markant för de gravida som är över 35 år. Därför är regionens fokus på att i första hand hjälpa dessa patienter, även om trycket från de som är yngre än 35 år är stort. 

– Det har blivit ett önskemål att flera ska få genomföra ett KUB-test. Men anledningen till att inte alla erbjuds det är för att våra resurser ska användas smartast där de behövs. Som kunskapsläget ser ut i dag är det inte befogat att genomföra testerna på de som är under 35 år. Däremot finns det de som åker till privata vårdgivare i Stockholm för att genomföra ett test, vilket vi bekostar. 

Samtidigt menar Bo Tideholm att det finns en viss sammanblandning mellan att göra ett KUB-test och en tidig ultraljudsundersökning. 

– Den informationen försöker vi föra vidare hela tiden, men det är klart att vi alltid kan informera ännu bättre. Eftersom vi också har många utrikesfödda i Sörmland är det en extra utmaning att få ut information på rätt sätt, säger Bo Tideholm. 

I våras slutade flera barnmorskor som arbetade med KUB-tester på Nyköpings lasarett. Sedan dess har regionen valt att utbilda några andra barnmorskor för att kunna stärka upp bemanningen framöver. 

Nästa år ska de första barnmorskorna vara färdigutbildade. Fram tills dess har personal med KUB-kunskap hyrts in. 

– I Katrineholm är läget stabilt, men i Nyköping och Eskilstuna är det några som utbildas för att vi ska stå bättre rustade inför framtiden och kunna fixa det här med egen personal, säger Bo Tideholm. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa