Digitalt i fokus i oppositionens regionbudget

För att komma till rätta med hälso- och sjukvårdens underskott vill M, KD och L effektivisera vården genom att digitalisera den.

Sörmland 17 oktober 2019 11:04

Hälso- och sjukvården inom Region Sörmland förväntas gå back med 272 miljoner kronor vid årets slut. För att på sikt komma till rätta med de ekonomiska problemen vill Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna bland annat effektivisera vården genom att göra den mer digital. Det framkom när deras gemensamma budget för 2020 presenterades.  

– Läget är väldigt allvarligt i Region Sörmland. Det råder bristande effektivitet, stora underskott och växande vårdköer. I augusti var det 3420 personer som hade väntat längre än 90 dagar på att få vård, trots att det är olagligt. Därför är det dags att ta ansvar, säger Magnus Leivik (M), regionråd i opposition. 

Deras tanke är att 1177 ska få utökade möjligheter till att boka fysiska vårdbesök, men också fungera som en digital vårdcentral för att kunna avlasta primärvården med 25 procent. I och med det vill de ha mer specialistvård hos vårdcentralerna.  

– I dagsläget är inte resurserna och kompetensen problemet, vi har exempelvis fler läkare i dag än tidigare, men ändå får patienterna inte den vård de har rätt till. Regionen behöver bli effektivare och bedriva bättre verksamhet för de pengar vi har, säger Ewa Callhammar (L), gruppledare. 

Partierna vill också införa snabbkliniker, vid till exempel stormarknader. Där ska patienter kunna få hjälp med mindre åkommor som omplåstring av sår eller vaccinationer. Det ser M, KD och L också som en åtgärd för att avlasta länets vårdcentraler. 

En annan nyhet är att de vill förändra patientavgifterna. Istället för att betala 400 kronor för ett besök inom akut- eller specialistsjukvården ska summan sänkas till 200 kronor. För att kompensera sänkningen vill de att ett fysiskt besök på vårdcentralen ska kosta 200 kronor. När det kommer till att söka digital vård via en privat vårdgivare vill de att kostnaden för patienten ska uppgå till 100 kronor. 

För att ytterligare effektivisera vården vill de att alla patienter ska ha en egen husläkare, oavsett om kontakten sker digitalt eller fysiskt. 

– Det kommer att spara tid för läkarna, men framförallt ge en ökad trygghet hos patienterna, säger Ewa Callhammar. 

Någon skattehöjning eller sänkning vill de inte se, utan räknar med att effektiviseringarna ska göra att hälso- och sjukvårdens budget går plus minus noll. 

– Vi behåller den verksamhet och personal vi har, men effektiviserar vården, säger Ewa Callhammar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa