Experten efter mörkning: Tjänstefel och lagbrott

Jeanette Gustafsdotter, medierättsjurist och tidigare vd för branschorganisationen Tidningsutgivarna, riktar skarp kritik mot länets kommuner efter tidningens avslöjande. "Det är rent av hårresande", säger hon.

Jeanette Gustafsdotter, medierättsjurist och tidigare vd för Tidningsutgivarna, riktar hård kritik mot hur flera kommuner i länet behandlat tidningens begäran om utlämnande av uppgifter.

Jeanette Gustafsdotter, medierättsjurist och tidigare vd för Tidningsutgivarna, riktar hård kritik mot hur flera kommuner i länet behandlat tidningens begäran om utlämnande av uppgifter.

Foto: Jonas Hellsén

Sörmland2020-05-03 07:06

Tidningen har i flera artiklar kunnat avslöja att sörmländska kommuner mörkat uppgifter gällande hur utbredd coronasmittan är inom äldreomsorgen. Samtidigt har flera kommuner tillsammans med Region Sörmland medvetet försvårat för media att ta del av uppgifterna genom att konspirera med varandra

Jeanette Gustafsdotter har tagit del av tidningens material och utifrån det gjort bedömningen att man inte har följt lagboken. 

– Det är tydligt att de försökt hitta anledningar till att de inte ska behöva lämna ut uppgifter. I och med att det ligger i farans riktning att man medvetet åsidosätter offentlighetsprincipen gör man sig också skyldig till tjänstefel enligt brottsbalken. Om åklagaren har tillräckligt mycket bevis och det leder till åtal kan tjänstemän dömas till böter eller fängelse i högst två år, oavsett om man har gjort det uppsåtligen eller av oaktsamhet, säger hon.

Som exempel har kommunjuristen i Flens kommun, Niklas Witt, uppmanat sina kollegor att inte lämna ut ett avslagsbeslut förrän två vardagar efter att det fattats. Enligt tryckfrihetsförordningen ska en begäran behandlas skyndsamt.

– Det är rent av hårresande. Här har personen gjort sig skyldig till ett lagbrott eftersom man åsidosatt offentlighetsprincipen. Om det finns ett färdigt beslut, som i det här fallet, ska det lämnas ut samma dag eller nästkommande dag. Jag hoppas att detta polisanmäls och att justitieombudsmannen tittar på det här, säger Jeanette Gustafsdotter. 

Hon fortsätter:

– Att man rådgör med varandra ser jag som naturligt, men när det övergår till en diskussion om hur man bör motverka granskning och motverka att media får ta del av uppgifter är man ute på väldigt tunn is. Det är tjänstefel. 

Enligt Jeanette Gustafsdotter är kommunernas sätt att hantera den rådande krissituationen häpnadsväckande. I förlängningen anser hon att det har en negativ påverkan på det demokratiska samhället. 

– Deras hantering är under all kritik. Kommunerna bör jobba för kommuninvånarnas bästa och därför är det viktigt med hög trovärdighet. När man lägger locket på så gör man precis tvärtom. De försöker påverka demokratin genom att omkullkasta den. Vi ska också komma ihåg att straffet är högre för att låta bli att lämna ut en uppgift än att lämna ut en sekretessbelagd handling på fel sätt.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!