Fler unga söker hjälp för psykisk ohälsa

Under åren 2018 till 2019 har antalet besök på samtalsmottagningarna för barn och unga ökat med 40,9 procent.
Under åren 2018 till 2019 har antalet besök på samtalsmottagningarna för barn och unga ökat med 40,9 procent.

Allt fler barn och unga söker sig till samtalsmottagningarna för barn och unga i Sörmland.

Sörmland 18 oktober 2019 04:30

Under åren 2018 till 2019 har antalet besök på samtalsmottagningarna för barn och unga ökat med 40,9 procent. Samtidigt har antalet individer som haft kontakt med samtalsmottagningarna ökat med 43,9 procent.

–  Det är en väldigt stor ökning, säger Carina Ranius, verksamhetschef för barn och ungdomspsykiatrin i Sörmland, där också samtalsmottagningarna ingår.

I Katrineholm har antalet besök ökat med 18 procent, om man jämför perioden januari –  juli 2019 med samma period i fjol.

Här har samtalsmottagningen öppet två dagar i veckan och då finns två terapeuter på plats. Under hösten planerar man att utöka verksamheten till tre terapeuter två dagar i veckan.

–  Jag tror att antalet besök kommer att öka mer när vi har ytterligare en terapeut på plats, säger Carina Ranius.

Om man jämför antalet besökare under perioden januari till juli 2018 med samma period 2019, så har besöken på samtalsmottagningen i Nyköping ökat med 49 procent. I Eskilstuna är motsvarande siffra 28 procent.

Carina Ranius tror att det finns flera anledningar till att barn och unga mår allt sämre.

– Delvis är det högre krav i skolan i dag. Det är en faktor. Sedan finns det många studier som visar att barn och unga sover mindre i dag. Det är också avgörande för hur man klarar av stress.

När man tittat på hur många timmar barn och ungar sover så rör det sig, enligt Carina Ranius, om färre timmar än vad de gjorde för tio-tjugo år sedan.

– Sedan tror jag också att det har blivit mindre tabubelagt att må psykiskt dåligt. Därför söker man också hjälp i större utsträckning. 

Hon tror också att ungdomar hämtar mer information på nätet och pratar med sina föräldrar, som också vet mer om psykisk ohälsa än vad tidigare generationers föräldrar kanske gjorde.

–  Det gör att man är mer uppmärksam och vill ha hjälp snabbare, vilket är helt rimligt tycker jag, säger Carina Ranius.

När barnen och ungdomarna kommer till samtalsmottagningen behandlas de på olika sätt beroende på vilka bekymmer de har. Här erbjuds allt från individuell kontakt till gruppverksamhet.

–  En del är att sätta ord på hur man tänker och känner, att någon lyssnar på det och att man känner att det som man beskriver är okej. En annan del kan vara att man behöver hjälp med att hantera sina tankar och känslor och kanske hitta andra sätt att bete sig på i olika situationer. 

De barnpsykiatriska mottagningarna riktar sig till barn och unga med svår till medelsvår psykisk ohälsa men, enligt Carina Ranius, finns det många som har lindrig till medelsvår psykisk ohälsa.

– De mår dåligt men inte tillräckligt dåligt för att höra till psykiatrin. Det har saknats någonting här emellan. Då har man startat så kallade första-linjen-mottagningar.

I dag finns det samtalsmottagningar i nästan alla kommuner i länet.

–  Vår ambition är att finnas i alla länets kommuner, i olika stor utsträckning, beroende på hur många som bor på den orten.

Samtalsmottagningen i länet består av elva terapeuter, kuratorer, psykologer och terapeuter och en enhetschef. Några av dessa reser runt till mottagningarna.

Målsättningen under hela perioden har varit att den som söker stöd och hjälp ska få en tid inom sju dagar.

–  Under ganska lång tid, 2017 och 2018, höll vi det. Man erbjöds en tid inom en vecka. Under 2019 har det varit svårare eftersom det är fler som söker sig till oss. Så på vissa orter får man vänta lite längre, säger Carina Ranius.

Samtalsmottagningarna

Samtalsmottagningarna i Sörmland har funnits sedan 2016.  

Inledningsvis öppnades samtalsmottagningar i Eskilstuna, Nyköping och Katrineholm. 

Därefter har man öppnat på flera orter. I dag finns samtalsmottagningar i samtliga kommuner i Sörmland utom i Oxelösund. "Där räknar vi med att finnas från och med nästa år", säger Carina Ranius.

I Eskilstuna och Nyköping har man öppet veckans alla vardagar. 

I övriga kommuner har mottagningarna olika öppettider, beroende på befolkningsunderlaget. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa