Fokus på lokal kompetens med 1177 i egen regi

Snart kommer lokala sjuksköterskor att svara när du ringer 1177 för att få hjälp med dina eller andras besvär och sjukdomar.

Sörmland 10 oktober 2019 14:34

1177 Vårdguiden startade sin verksamhet 2006 som en gemensam sjukvårdsrådgivning för hela Sverige. Sedan 2007 har Region Sörmland anlitat Medhelp för uppdraget. Från den 13 november övertas sjukvårdsrådgivningen i egen regi.

Planeringen för övertagandet har pågått sedan förra året. Men det var först i mars som projektet startades i skarpt läge. 

– Under månaderna som gått har vi rekryterat 24 personer, mestadels sjuksköterskor, men också en chef för verksamheten. Just nu håller vi på att utbilda de sjuksköterskor som ska jobba med det här. De får bland annat utbildning i hur den tekniska plattformen fungerar, samtalsmetodik och arbetssätt, säger Ann Sundblad, projektledare på Region Sörmland. 

 

Hon beskriver att rekryteringen gått bra. Personalen har dels rekryterats internt, men även externt. 

– Vi har flyttat en del av personalen från andra verksamheter till den här. Men vi har inte dränerat någon arbetsplats.

Kontoren för den nya verksamheten kommer att vara placerade på sjukhusen i Eskilstuna, Nyköping och Katrineholm. Det kommer att vara lika många arbetsplatser på varje ort. 

– Tanken var att det skulle vara lite lättare att rekrytera personal om vi gjorde på det sättet. I och med det möjliggör vi också för att den nya verksamheten ska kunna samverka med andra delar av hälso- och sjukvården. Därför är kontorens placering i närheten av akutmottagningar och vårdcentraler viktig, säger Ann Sundblad. 

 

Syftet att ta över 1177 Vårdguiden i egen regi grundar sig på att lokalkännedomen för de sjuksköterskor som kommer att svara i telefon är bättre, vilket är tänkt ska leda till ökad kvalité på de hänvisningar och råd som ges. 

– De som svarar kommer bättre veta hur våra egna verksamheter fungerar i regionen. Förutom att kvalitén kommer att förbättras så tror jag inte att man som medborgare kommer att märka någon skillnad. Det är samma telefonnummer och fortfarande öppet dygnet runt, säger Ann Sundblad.

 

I och med övertagandet blir det fyra miljoner kronor dyrare för regionen. 

Avtalet med Medhelp går ut vid årsskiftet, vilket betyder att det under en övergångsperiod kommer att vara sjuksköterskor från båda verksamheterna som besvarar samtal. 

Från och med mitten av januari kommer Region Sörmland även att börja samarbeta med Region Västmanland. Det innebär att de kommer att ha ett delat ansvar för att besvara de samtal som kommer in under nattetid. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa