Kissar kan få starkare lagskydd

I Sverige finns omkring 1,4 miljoner katter och man brukar räkna med att omkring 100 000 av dem är hemlösa. En del har övergetts och andra har kommit vilse.

Sörmland 1 november 2019 04:30

I ett förslag som just nu befinner sig ute på remiss, föreslår regeringens utredare att katter ska registreras och id-märkas, på samma sätt som är lagstadgat när det gäller hundar.  I förslaget konstateras att hemlösa katter lider, bland annat av matbrist och hälsoproblem. En anledning till att så många katter är hemlösa är enligt utredningen att katter, som egentligen inget annat husdjur, rör sig fritt utomhus. En annan anledning kan vara att kattens status fortfarande är ganska låg, något som dock förändras. 

– Katters status har ökat med stormsteg, men vi tror att man kan komma bort från problematiken med hemlösa katter med id-märkning. Vi tror att det kan vara ett jättebra steg, säger Pernilla Melander, pressansvarig hos Agria djurförsäkring. 

Hos Kälby katthem i Eskilstuna finns just nu 13 katter. Alla är inte hemlösa, katthemmet har några kattpensionatplatser. 

– Det kanske blir en topp på hösten, men övergivna katter har vi året om. Vi får in katter när som helst. Antingen slänger man ut katten när den blir könsmogen, eller också har katterna rymt, säger Yvonne Hedin, som varit engagerad i katthemmet sedan 2006. 

Hon välkomnar obligatorisk märkning och registrering av katter och tycker att det borde ha införts för flera år sedan. 

– Vi id-märker och registrerar alla katter vi säljer, men folk börjar faktiskt märka sina katter mer och mer. Det är fler katter för varje år som vi kan lämna tillbaka till ägarna. Dels är folk mer medvetna, dels är det så mycket lättare med sociala medier. Folk delar på Facebook om de förlorat sin katt och vi kan berätta att vi fått in katter. 

I det nya förslaget skriver utredaren att märkning av katter skulle underlätta för katthemmen. Enligt en enkät gjord 2015 tog de 50 katthem, som svarat på enkäten, emot 6054 katter, varav omkring 5000 var hemlösa. Om katthemmen snabbt hittar ägaren till de katter som har ett hem, skulle fler hemlösa katter kunna få hjälp. 

Paula Lindqvist som driver katthemmet Tre tassar i Katrineholm tror att märkning och registrering skulle förbättra läget för katterna. 

– Det skulle hjälpa många katter om de var registrerade. Men det skulle fortfarande finnas oansvariga ägare. 

När Paula Lindqvist får in en chipmärkt eller öronmärkt katt gäller det att katten också är registrerad. 

– Är de oregistrerade står jag handfallen i alla fall. Jag får börja med att ringa runt till veterinärer och fråga. Men kommer det in en märkt och registrerad katt blir jag jätteglad, då kan jag ringa ägaren direkt. 

Tre tassar har just nu ansvar för 35 katter på hemmet och i jourhem. De väntar antingen på att få nya hem, eller att ägaren ska höra av sig. 

När den nya djurskyddslagen 2011 och 2012 togs fram diskuterades också märkning av katter. Då ansåg Lantbrukarnas riksförbund, LRF, att märkning borde införas i stadsplanerade områden, men inte på landet. "Konsekvensen av en omärkt katt på gården kan bli att man får en anmälan på sig, eller ett föreläggande eller ett myndighetsingripande, vilket LRF inte anser vara i paritet med förseelsen". 

LRF är remissinstans även nu, men kommer inte att uttala sig. 

– Vi jobbar med lantbruksdjur och vi har dragit gränsen där. Våra medlemmar har givetvis katter och det är klart att kattregistrering påverkar dem, men vi har inte kompetens att svara på frågan om det, säger Erika Brendov, djurskyddsexpert hos LRF. 

Id-märkning av djur

Hundägare är enligt lag skyldiga att id-märka sina djur. Märkningen kan ske genom tatueringar i exempelvis öronen, men vanligare idag är chipmärkning, där ett microchip sätts in under huden, ofta mellan skulderbladen. Chipet måste registreras, för att man ska kunna hitta ägaren via det.

Många kattägare id-märker sina katter redan idag. För katter är tatueringar eller tångmärkning det vanligaste och får bara utföras av veterinär, eftersom katten måste få lugnande medel under märkningen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa