Linköping är helt öppna med corona-siffrorna

I Linköping har man valt en annan väg än kommunerna i Sörmland. Varje vardag redovisar kommunen siffror över hur många som är smittade inom äldreomsorgen.

Sörmland 2 maj 2020 07:04

Redan före påskhelgen tog Linköping beslutet att vara helt öppna med hur smittspridningen i kommunens verksamheter ser ut. Sedan dess har en ny rapport om situationen publicerats på kommunens hemsida varje vardag.

Där redovisar kommunen hur många som är bekräftat smittade av covid-19 inom hela den kommunala vård- och omsorgsverksamheten. Man berättar också om hur många som tillfrisknat och hur många som dött av viruset. Detsamma gäller äldreomsorgen samt hur många av kommunens äldreboenden som är drabbade.

– Trycket från media, men även från allmänheten, var stort. Då bestämde vi oss för att göra på det här sättet, berättar kommunikationschef Maria Ottosson.

Linköpings kommun har bedömt att de uppgifter som publiceras – antal smittade inom kommunens äldreomsorg – inte strider mot någon patientsekretess. Om uppgifterna skulle kunna knytas till någon individuell brukare, skulle kommunen aldrig publicera uppgifterna, berättar Maria Ottosson.

– Men i det här fallet handlar det ju inte om uppgifter om enskilda individer.

Hur har ert arbetssätt tagits emot?

– Jag tycker det fungerar bra. Media behöver inte ligga på så mycket. Vi har inte fått så mycket respons från allmänheten, men de som har hört av sig är positiva.

Har ni fått någon reaktion internt?

– Personalen inom kommunen uppskattar det mycket. De får en samlad bild av läget i hela kommunen via vår hemsida, säger Maria Ottosson.

Vet du mer? Så här gör du för att tipsa oss!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa