Nekas sjukersättning trots oförmåga att jobba

Frida klarar inte av att jobba på grund av flera funktionsnedsättningar. Trots det nekas hon sjukersättning av Försäkringskassan. Hon och hennes sambo ska överklaga beslutet till Förvaltningsrätten.
Frida klarar inte av att jobba på grund av flera funktionsnedsättningar. Trots det nekas hon sjukersättning av Försäkringskassan. Hon och hennes sambo ska överklaga beslutet till Förvaltningsrätten.

Frida kan inte jobba – ändå nekas hon sjukersättning av Försäkringskassan. "Jag har till och med försökt ta mitt liv", säger hon.

Sörmland 27 november 2019 06:35

Frida är i 30-årsåldern och bor tillsammans med sin sambo. Hon har autism, ADHD och lider av såväl depression som självskadebeteende. Vid flera tillfällen har hon försökt avsluta sitt liv. 

Efter gymnasiet har hon arbetstränat i omgångar och dessutom försökt vidareutbilda sig – utan att lyckas. 

– På nätterna har jag svårt att sova och ligger vaken med stark ångest, säger hon uppgivet.

Två läkare har gjort bedömningen att Frida helt saknar arbetsförmåga. Trots det får hon inte sjukersättning av Försäkringskassan. De menar att det medicinska underlaget inte tillräckligt tydligt beskriver de begränsningar som finns för att hon inte ska klara av ett välanpassat arbete – trots att en av läkarna skriver att Frida "inte under överskådlig tid kan stå till arbetsmarknadens förfogande".

Eftersom hennes aktivitetsersättning upphörde i oktober 2018 hade hon redan i maj samma år ansökt om sjukersättning. Ansökan avslogs, men istället beviljades hon tillfällig sjukpenning i särskilda fall. Sjukpenningen gäller fram till och med sista februari nästa år. 

När hon fick sin autismdiagnos i oktober 2018 gjorde hon dock en ny ansökan om sjukersättning. I augusti i år avslogs även den och i oktober likaså överklagandet. 

– Jag känner att jag inte orkar med att de inte tror på det jag eller läkarna säger. Jag har till och med försökt ta mitt liv efter de beslut som fattats, säger Frida. 

Paret kommer att överklaga det nya beslutet till Förvaltningsrätten. I ett läkarutlåtande från den 18 november står det att det finns faror för Fridas psykiska och fysiska hälsa om man fortsätter att utsätta henne för misslyckanden. 

Sidali Abi-Ayad är handläggare på Försäkringskassan och den som fattat Fridas senaste beslut. 

Hur ser du på att ni kör över läkarnas bedömning?

– Det är inte så att vi kör över läkarnas bedömning, men det är vi som myndighet som fattar beslut utifrån gällande lagstiftning. Läkarnas bedömning är inte avgörande för vilket beslut vi fattar, säger han.

Vad tänker du kring att ert beslut har lett till att en person velat avsluta sitt liv?

– Det är självfallet beklämmande och inget man önskar. 

Om ni inte önskar det, varför har ni då försatt henne i den här situationen?

– Men det är ändå vården som har uppdraget att försöka ta hand om sina patienter som mår dåligt.

Fotnot: Frida heter egentligen någonting annat.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa