NTF i Sörmland kritiska mot överfulla bussar

Skolbarn som tvingas stå i bussarna är ett utbrett problem i Sörmland. Organisationen NTF är kritiska mot hur regelverket ser ut.

Sörmland 15 oktober 2019 04:30

Uppgifter om överfulla bussar i Södermanland väcker starka reaktioner. Flera vittnar om linjer där skolbarn tvingas stå i bussgångarna för att sittplatserna inte räcker till. 

En förälder skriver i ett mejl till tidningen att hon är orolig för sina två barn som reser med Sörmlandstrafiken, framförallt om det blir vinterväglag och eleverna behöver stå under färd. Hon skriver också att vissa bälten i bussarna inte fungerar som de ska. 

En annan förälder vittnar om samma problem. 

– Dör något barn i en olycka för att den har ståplats i bussgången så kommer skolledning, politiker och VD på bussbolaget behöva flytta till ett annat solsystem för mycket lång tid framåt, skriver pappan i ett mejl till oss. 

Förra året gjorde Transportstyrelsen en studie om bältesanvändningen i bussar. I studien framkom att den bör bli bättre. Men vad händer när sittplatserna med bälten är upptagna och barnen tvingas stå?

Omar Bagdadi är utredare på Transportstyrelsen. Han säger att det finns olika typer av klasser för de bussar som tar fler än 22 passagerare. De landsortsbussar som rullar i Sörmland är främst av klass två. Där ska de sittplatser som finns användas i första hand, inklusive tillhörande säkerhetsbälten. 

Är sittplatserna upptagna är det dock lagligt att stå upp i bussen på de ståplatser som finns. Undantaget är om bussen färdas i mer än 90 km/h – då måste alla passagerare kunna sitta ned och använda bälte. 

– Finns det handtag vid sidan av stolen kan de användas för de passagerare som står upp. Bland annat för att kunna hålla balansen under färd, säger Omar Bagdadi. 

Tycker du att lagen bidrar till säkerhet då den indirekt kan ge upphov till att personer som färdas i 90 km/h riskerar att skadas allvarligt i en olycka? 

– Lagen är inte det enda regelverket som träder i kraft. Det är även upp till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna att utforma avtal så att bussbolagen ser till att alla busspassagerare kan färdas på ett säkert sätt. Det är svårt att med lag detaljreglera och det är inte alltid det bästa sättet att reglera något, säger Omar Bagdadi. 

Lars Nordquist, ordförande för Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande i Sörmland, NTF, är mycket kritisk mot situationen på flera av de sörmländska bussarna.

– Jag tycker att det är fullständigt vansinnigt att skolelever tvingas stå. Skulle olyckan vara framme kommer de som står i mittgången fara rakt fram i vindrutan, säger han. 

Vad tänker du om Transportstyrelsens uttalande om att en lag inte alltid är det bästa sättet att reglera det här?

– Det tycker jag är rent skitsnack. Naturligtvis hade man kunnat sätta en regel för att det inte får vara stående passagerare i den här typen av bussar. Då hade regionens kollektivtrafikmyndighet fått rätta sig efter lagen, säger Lars Nordquist. 

Han efterlyser åtgärder för att komma till rätta med problemen. Förutom en förändrad lagstiftning anser han att det borde finnas särskilda bussar som enbart trafikerar skolbarn. 

– Då hade man vetat hur många som skulle åka och aldrig behövt vara med om att bussarna med skolbarn blir fulla. Jag vet att man säger att det inte alltid finns extra bussar att sätta in, men då handlar det om att pengarna styr vår trafiksäkerhet. Och så ska det inte vara. Det är en tidsfråga innan någonting händer och då blir det en stor tragedi, säger Lars Nordquist. 

Transportstyrelsen

Transportstyrelsen finns på 13 orter i landet och har cirka 2000 medarbetare. Den största delen av myndighetens verksamhets finns i Borlänge, Norrköping och Örebro. 

Transportstyrelsen är en statlig myndighet som lyder under regeringen och hör till Infrastrukturdepartementet.

Myndigheten arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg.

Källa: Transportstyrelsen

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa