Ny dragning ska göra Näckrosleden säkrare

Näckrosleden ska bli en turistattraktion som ska öppna upp möjligheterna för företagare och utveckla cykelturismen i länet.

Sörmland 8 oktober 2019 04:22

Region Sörmland jobbar för att modernisera den tjugo år gamla cykelleden Näckrosleden. Målet: att bli en nationell cykelled. I Sverige idag finns det tre nationella cykelleder, Sydostleden, Kattegattleden och Sydkustleden

Sörmländska Näckrosleden tillkom på mitten av 90-talet som ett projekt finansierat av dåvarande Landstinget. Sven Björving, som var en cykelentusiast utan dess like, jobbade tillsammans med flera andra för att hitta en bra dragning av en cykelled genom Sörmland. 

– Ledens dragning skapades utifrån  många av de attraktioner som finns i Sörmland, utan vidare hänsyn till trafiksäkerhet. Men man gjorde så gott man kunde med de förutsättningarna man hade då, säger Fredrik Högberg, infrastrukturstrateg på Region Sörmland.

Näckrosleden har sedan dess inte haft någon huvudman. 2013 tog dåvarande Regionförbundet Sörmland över Näckrosleden, vilket gick helt i linje med den regionala cykelstrategin som arbetades fram 2012. I strategin finns förutom målet att öka möjligheterna till att arbetspendla med cykel även turistcykelleder nämnda.

– När vi tog över Näckrosleden var frågan om vi ska lägga ner den eller satsa långsiktigt på leden och utveckla den. Samtliga kommuner ville att vi skulle behålla leden. Vi valde att börja jobba långsiktigt, säger Fredrik Högberg.

–  Det finns ju olika sorters cykelturism, bland annat mountainbike, landsvägscykling och rekreationscykling. Alla grenar har sina specifika behov och önskemål. Men Näckrosleden är främst menad att rikta sig mot rekreationscykling, att uppleva saker medan man rör på sig, säger Magnus Nilsson, turismstrateg på Region Sörmland.

Regionen har jobbat mycket med trafiksäkerheten då det är ett stort krav som måste uppfyllas vid klassificeringen som nationell cykelled. Bland annat har de dragit om nästan 40 mil av cykelleden i det nya förslaget för öka just säkerheten.

– Finns det en korsning där man måste passera en väg där hastighetsbegränsningen är 100 km/h så fick vi dra om leden två mil för att kunna korsa vägen på ett annat ställe där det bara är 70 km/h till exempel, berättar Fredrik Högberg.

I andra delar av Sverige har det byggts nya cykelvägar till lederna men i förslaget om omdragning av Näckrosleden används bara det befintliga vägnätet.

– Det handlar om att vara försiktig med våra skattepengar. Det är inte ekonomiskt försvarbart att bygga en cykeltunnel under en väg för 30-40 miljoner som ett par hundra turister kommer använda per år, det finns större projekt att lägga pengarna på, säger Fredrik Högberg.

Näckrosleden består i dagsläget av 14 etapper och är 70 mil lång. I det nya förslaget innehåller leden 15 etapper som slingrar sig genom hela Sörmland. En nyhet är att Oxelösund får en alldeles egen etapp i förslaget.

– Oxelösund är en mindre kommun  med ett av de mest utvecklade cykelvägnätet i Sörmland , konstaterar Fredrik Högberg.

Just nu pågår en åtgärdsvalsstudie om projektet på Trafikverket. Studien beräknas vara färdig nästa år och efter det hoppas Region Sörmland att de kan skicka in ansökan om en nationell cykelled.

– Förhoppningen är att de infrastrukturinvesteringar som behövs för att leden ska bli helt trafiksäker och kunna bli godkänd påbörjas 2022-2023 och att leden förhoppningsvis är i drift innan 2025, säger Magnus Nilsson.

–  Vi ser en stor potential till att utveckla leder för rekreationscykling, berättar han.

Cykelleder

Cykelleder för rekreation och turism klassificeras av Trafikverket och delas in i tre grupper, lokala, regionala och nationella.
För att räknas som regional och nationell cykelled måste leden uppfylla vissa kvalitetskriterier. Förutom längderna på lederna måste de även uppfylla kriterier som till exempel trafiksäkerhet och tillgänglighet i form av både kollektivtrafik och komfort.

Huvudmannen för leden förväntas också ha en långsiktig plan och budget för leden.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa