Ökade kostnader för tobaksförsäljning

I år blir det dyrare för butiker som har försäljning av tobak. Nu krävs det att verksamheter har ett tillstånd från kommunen.

Sörmland 21 oktober 2019 07:13

I samband med den nya tobakslagen som trädde i kraft 1 juli krävs tillstånd för verksamheter att sälja tobak. Fram till 31 oktober har försäljare på sig att ansöka om nya tillstånd. Varje kommun bestämmer vilken avgift som verksamheterna ska betala för tillstånden. Feras Albaz tillsynshandläggare på Nyköpings kommun berättar att en majoritet av kommunerna i Sörmland har avgifter som ligger på samma nivå.

– Om man jämför mellan kommunerna har nästan alla ungefär samma avgift. Vi har haft kontakt med många som driver verksamhet i Nyköping. De har sagt att avgiften är högt men jag tror att de har accepterat det, säger Feras Albaz.

Mohamed Mohamed som äger Oppeby tobak är kritisk till de höga kostnaderna. 

– Det kostar mycket, förra året betalade jag ungefär 1500, men detta året ska jag betala 8500. Det är jättehögt, säger Mohamed Mohamed. 

En annan man som har tobaksförsäljning men som vill vara anonym tycker också att kostnaden är för hög. 

– Det är helt sjukt förut kostade det mellan 1 000 och 2 000. Nu kostar det 8 500. 

Han berättar att en åtgärd som kan bli är att de behöver höja priset på tobak. 

– Man säljer lika mycket men vinsten blir mycket mindre, då kommer vi behöva sälja dyrare cigaretter istället.  

Anledningen till att avgifterna är så höga är enligt kommunerna att de nya tillstånden tar lång tid att handlägga. Ansökningsavgiften i Nyköpings kommun är 8500 kronor. Ansökningsavgiften för tobakstillstånd i Trosa kommun är 8400 kr. I Oxelösunds kommun är avgiften för tillståndet 8000 kronor och i Gnesta kommun är kostnaden 8500. Förutom den kostnaden som blir för tillståndet får alla verksamheter också betala en tillsynsavgift årligen. Den kan skilja sig från runt 1800 upp till 4000 bland kommunerna. Christoffer Bergqvist som är miljöinspektör på Gnesta kommun berättar om hur tillsynen kommer att förändras.

- Tillsynen förändras för man kommer precis som alkoholinspektörerna bedriva inre tillsyn. Exempelvis följer man löpande upp verksamhetens ekonomi och att det ser bra ut, säger Christoffer Bergqvist.  

Han berättar att den nya lagstiftningen är till för att kunna göra tobaksförsäljningen mer kontrollerad. 

– I grund och botten handlar det om att skapa en sund konkurrens. Det blir en hårdare kontroll precis som alkohollagstiftningen. Tidigare var det bara en anmälan och det ställdes inte lagstiftningsmässigt så stora krav för att få börja sälja tobak.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa