Oklart om och när anställningsstoppet upphör

Personalminskningen inom regionens administrativa verksamhet pågår. Regiondirektören säger att läget ibland kan vara ansträngt.

Sörmland 20 oktober 2019 08:46

En del i överenskommelsen mellan de olika partierna i regionens politiska majoritet var att införa ett anställningsstopp inom den centrala administrationen och att minska personalen. I och med att regionens egna bolag D-data AB och Sörmland Landstingsservice AB avvecklades kunde vissa administrativa kostnader sparas redan då. 

– Jag delar synen att det var effektivare att lägga IT-verksamheten och servicen direkt i regionen. Det finns olika verksamhetsområden som tar hand om det i dag. De har ingen egen styrelse och den överbyggnad som behövs för att driva ett bolag. På det sättet har vi sparat pengar, säger Jan Grönlund, regiondirektör. 

 

I ett dokument som tidningen tagit del av handlar det förutom att lägga ned de två bolagen om en besparing med totalt 67 personer, eller tio procent av hela den centrala administrationen. Det omfattar verksamheter som ekonomi, HR, kommunikation, IT, verksamhetsutveckling och regionservice. 

 

Jan Grönlund säger att processen med att minska personalen pågår. Några personer ska inte ha sagts upp, utan minskningen ska ha skett genom pensionsavgångar, egna uppsägningar eller omplaceringar. 

– När vi är färdiga med arbetet kommer vi att göra en sammanställning av omställningen. Samtidigt ska vi komma ihåg att det inte råder ett fullständigt anställningsstopp. Slutar exempelvis en jurist måste vi anställa en ny. Men det sker genom en prövning som jag fattar ett beslut om, säger han och fortsätter: 

– Vi kan inte bara säga upp personer. Därför har vi valt att under ordnade former skapa ordning och reda i den här delen av organisationen. 

 

Har de här neddragningarna påverkat verksamheten?

– När medarbetare lämnar innebär det naturligtvis att någon annan får ta över arbetet. Det är så klart väldigt ansträngt för personalen ibland, men vi ser också över hur vi kan utveckla våra arbetssätt och effektivisera dem. 

Några exempel som Jan Grönlund nämner är de olika samarbetena som finns med andra regioner. Det finns bland annat en gemensam inköpsfunktion där upphandlingar görs tillsammans med Västmanland. 

– Vi är också fem regioner som samarbetar när det kommer till upphandling och införande av ett nytt vårdinformationssystem. Upphandlingar är väldigt komplicerade och kan vi dela på den uppgiften är det klart att det blir effektivare än om lika många personer i varje region ska göra samma sak, avslutar Jan Grönlund. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa