Ombyggnationerna kan bli en miljard dyrare

Region Sörmlands kostnader för ombyggnationerna av länets tre sjukhus väntas öka med ungefär en miljard fram till och med 2024.

Sörmland 17 oktober 2019 20:05

I nuvarande fastighetsbudget för investeringar, som ombyggnationerna tillhör, finns drygt 4,5 miljarder kronor budgeterade. På regionstyrelsens senaste sammanträde visade dock prognosen att kostnaderna ser ut att landa på drygt 5,5 miljarder kronor. 

Samtidigt presenterades driftkostnaderna för flera år framöver. Under 2025 och 2026 väntas de öka med 83 miljoner kronor, respektive 97 miljoner kronor mer än vad som är budgeterat. Enligt prognosen innebär det kostnader på 305 miljoner kronor vardera för de två åren. 

Marie-Louise Forslund Mustaniemi (KD), ledamot i regionstyrelsen, är oroad över kostnadsutvecklingen. 

– I dagsläget är de ökade kostnaderna ofinansierade, vilket är väldigt allvarligt. Vi har satt en ram för hur dyra ombyggnationerna får bli och då förväntar vi oss att den ramen ska hålla. Risken är att man får dra ned på verksamheten och att det drabbar patienterna som söker vård.

Vidare säger hon att driftkostnaden är beräknad på en låg ränta och att det vid en lågkonjunktur skulle innebära stora problem.

– Skulle räntan öka, vilket det inte är någon som törs tro, ja då kommer driftkostnaden att bli ännu större. SKL har i sin ekonomirapport signalerat att vi går in i ett tufft läge med sjunkande konjunktur. Det innebär att vi inte får den tillväxt som vi behöver ha, vilket påverkar regionens skatteintäkter, säger Marie-Louise Forslund Mustaniemi. 

Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande, säger att man får räkna med kostnadsökningar eftersom planerna på ombyggnationerna gjordes redan 2011 och 2012. 

– Givetvis är det så att priserna går upp. Kvadratmeterpriserna har på sina ställen dock blivit billigare än vad de var då. Däremot har de nya operationssalarna blivit dyrare. Vi har själva beslutat att två våningsplan på Nyköpings lasarett skulle byggas om, vilket inget parti var emot. Därför är det lite förvånande att springa iväg till tidningen, säger hon.

Marie-Louise Forslund Mustaniemi uppger att det på senaste regionstyrelsemötet diskuterades att regionen totalt skulle behöva låna 3,3 miljarder kronor. Monica Johansson vill däremot inte uppge några siffror. 

– Vi kommer att behöva låna pengar på sikt, men samtidigt ska vi komma ihåg att det finns få regioner som har en sådan stabil ekonomi som Region Sörmland. Vad som är viktigt är att inte drabbas av panik, så som vår opposition har lätt att göra, säger Monica Johansson. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa