Polisens nya vapen i Sörmland

Datainspektionen har gjort samma bedömning som polisens rättsavdelning, att det finns rättsligt stöd för NFC att använda tekniken.

– Det här ger polisen möjlighet att använda en ny biometri och ger oss ännu större chanser att binda misstänkta till brottet, säger Elisabet Leitet, forensiker på Nationellt Forensiskt Centrum, NFC.

– Det här ger polisen möjlighet att använda en ny biometri och ger oss ännu större chanser att binda misstänkta till brottet, säger Elisabet Leitet, forensiker på Nationellt Forensiskt Centrum, NFC.

Foto: Arkivbild polisen / Katarina Strömgren, NFC

Sörmland2019-11-06 04:39

– Det här ger polisen möjlighet att använda en ny biometri och ger oss ännu större chanser att binda misstänkta till brottet. Vi har redan i dag möjlighet att söka mot registerna med dna och fingeravtryck. Ansiktsigenkänning blir ett utmärkt komplement till detta, säger Elisabet Leitet, forensiker på Nationellt Forensiskt Centrum, NFC.

Ansiktsigenkänning kommer endast att användas vid polisens förundersökningar. Det vill säga om polisen har en bild eller en film från en plats där ett brott har begåtts och gärningspersonerna har fastnat på bild.

– Nu får polisen börja skicka dessa bilder och filmer till oss och kan samköras med vårt signalementsregister.

När en person är misstänkt för ett brott tar polisen i dag fingeravtryck och bilder på den misstänkte. I vissa fall topsas de också, för dna. All information handhar NFC.

Elisabet Leitet är noga med att påpeka att det endast gäller bilder och filmer som ingår i polisens förundersökningar där ansiktsigenkänning kommer att användas.

– Många är oroliga för att vi kommer att börja övervaka dem och söka mot register på offentliga platser, så är absolut inte fallet. De övervakningskameror som finns ute på stan i dag kommer inte användas i realtid för att hitta misstänkta till brott. Däremot kan dessa filmer och bilder komma att användas om ett brott sker.

Fram till i dag har polisen tvingats att manuellt jämföra bilder och filmer med misstänkta. Nu är det ett program med en AI, artificiell intelligens, algoritm som jämför.

– Det har tidigare varit ett väldigt tidskrävande jobb när man har sökt i signalementsregistret. Nu är det en mjukvara på en dator som jämför och tar fram en lista på de bästa matchningarna. Sedan analyseras listan manuellt av forensiker här på NFC och om vi påträffar en potentiell kandidat så redovisas detta tillbaka till utredarna. Den nya teknologin känner igen ansikten väldigt bra och blir en väldig effektivisering och kvalitetshöjning av vårt jobb. 

Filmer och bilder kan användas för att identifiera misstänkta personer, oavsett vad det gäller för brott. Det enda som krävs är att en förundersökning har inletts.

– Det är viktigt att poängtera att vi inte kommer att arbeta med liveuppkopplingar, utan detta är enbart till för att användas när man säkrat bevis i en förundersökning och behöver hjälp med identifiering.

Det är oklart om liveuppkoppling är något som kommer att användas i Sverige.

– Jag vet att detta används live i Kina, men det handlar om mänskliga rättigheter också. I Storbritannien har de utfört pilotprojekt live, det blir dock större felmarginal vid dessa tillfällen. Materialet måste kunna hanteras på rätt sätt för att det ska vara så effektivt som möjligt.

Ansiktsigenkänning kan vara användbart vid till exempel flygplatser, Skavsta, eller vid större fotbollsmatcher med mycket publik, AFC Eskilstuna, om något skulle inträffa och personer behöver identifieras.

I våras hade NFC en skarp pilotverksamhet under tre månader med sökningar av ansiktsbilder på okända gärningsmän mot bilderna i signalementsregistret. Resultatet var positivt.

83 okända gärningsmän söktes mot signalementsregistret. Fyra av sökningarna fick avbrytas för att det inte gick att läsa in bilden i systemet på grund av bildtekniska begränsningar. För 22 av de 79 återstående sökningarna har NFC svarat ut med en potentiell kandidat vilket motsvarar cirka 28 procent av sökningarna.

Nu får polisen skicka övervakningsbilder och filmer till NFC som jämför bilderna med signalementsregistret.
Nu får polisen skicka övervakningsbilder och filmer till NFC som jämför bilderna med signalementsregistret.
NFC

NFC handhar ett signalementsregister på cirka 50 000 personer och blev digitalt år 2014. Antalet personer i registret ökar med cirka 10 000 personer om året.

NFC har drygt 520 anställda och har sitt huvudkontor i Linköping med laboratorier i Stockholm, Malmö och Göteborg.

NFC har sina rötter i Statens kriminaltekniska anstalt som senare blev Statens kriminaltekniska laboratorium. 1 januari 2015 bildades NFC och är sedan dess en nationell avdelning inom Polismyndigheten.

Källa: Polismyndigheten

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!