Regionen sågar förslag om sänkt hastighet

Trafikverket vill sänka hastigheten till 80 km/h på åtta mil av de sörmländska vägarna. Men regionen håller inte med.

Sörmland 1 oktober 2019 08:45

Trafikverket föreslår att åtta mil av riksvägarna 52, 53, 214 och 221 som går genom Sörmland ska få sänkt hastighet från 90 km/h till 80 km/h. Verket menar att det är en åtgärd som innebär att risken för att dödas eller skadas allvarligt minskar med cirka 10 till 15 procent. 

Men eftersom främst väg 52 och 53 pekas ut som viktiga stråk sågar nu Region Sörmland förslaget. 

– Regionen ser att de negativa konsekvenserna av föreslagna åtgärder överväger vinsterna och därför inte bör genomföras. Restiderna är redan i dag långa givet förutsättningarna som gäller i Sörmland, skriver de i sitt svar till Trafikverket.

Om förslaget går igenom träder det i kraft den 5 november i år.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa