Regionmöte om brist på sjukvårdsmaterial

Efter larmet om brist på material inom sjukvården kallar nu Socialstyrelsen till möte för att förhöra sig om läget.

Sörmland 14 oktober 2019 14:34

I förra veckan rapporterade tidningen om att flera regioner, däribland Sörmland, inte hade fått de leveranser av förbrukningsmaterial till sjukvården som hade beställts.

Det fick regionerna i Västmanland, Uppsala och Örebro att gå upp i stabsläge, det gjorde även Socialstyrelsen. Stabsläge är ett beredskapsläge där ledning eller nyckelfunktioner samlas och utvärderar information, beredda att snabbt sätta igång verksamhet. 

På måndagen kom besked från Socialstyrelsen att man kallar till omedelbart extramöte med de fem regionerna som särskilt hade drabbats av leveransproblemen som givit brist på sjukvårdsmaterial.

– Vi vill skapa oss en lägesbild, både på kort och lite längre sikt, säger Johanna Sandwall, krisberedskapschef på Socialstyrelsen, till SVT Sörmland.

Man har inte kallat in några övriga regioner förutom de primärt drabbade. Socialstyrelsen vill också skapa ett samverkansforum regionerna emellan.

Socialstyrelsen konstaterar att det är olyckligt att bristsituationen har uppkommit, eftersom det är många som drabbats av läget, men bedömer i nuläget att de berörda regionerna har agerat vettigt. Att dessutom stabsläge har intagits be

Orsaken till bristen härrör från att regionerna nyligen bytt leverantör.

På mötet mellan Socialstyrelsen och regionerna kommer bland annat diskuteras hur den katastrofmedicinska beredskapen, vid exempelvis större olyckor, terrorattentat och elförsörjningsbrist ser ut för de inblandade regionerna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa