Så ska farliga järnvägskorsningar bli säkrare

En stor mängd åtgärder planeras över hela landet – två plankorsningar i Sörmland bedöms extra farliga.

Ett militärfordon och ett tåg kolliderade på rälsen mellan Vagnhärad och Västerljung 2017. Nu ska Trafikverket utföra en rad åtgärder för att göra plankorsningar säkrare.

Ett militärfordon och ett tåg kolliderade på rälsen mellan Vagnhärad och Västerljung 2017. Nu ska Trafikverket utföra en rad åtgärder för att göra plankorsningar säkrare.

Foto: Sandra Nordin

Sörmland2019-11-05 04:30

Trafikverket vill minska antalet korsningar mellan väg och järnväg, så kallade plankorsningar. I somras meddelade myndigheten att man kommer att tidigarelägga en rad åtgärder för att öka säkerheten vid den här typen av korsningar.

Tidigareläggningen har skett via ett regeringsbeslut efter att dödsfallen vid plankorsningar ökat. 2019 inträffade 17 dödsfall i den typen av korsningar. Trafikverket har nu genomfört en omfattande inventering och har sammanställt en lista på 180 plankorsningar i Sverige där man kommer att utföra olika typer av åtgärder de närmsta åren. 

I hela landet finns det närmare 6 500 plankorsningar och i Sörmland rör det sig om cirka 200, dessa har graderats utifrån hur farliga de anses vara. Redan innan inventeringen påbörjades i somras hade Trafikverket identifierat sörmländska korsningar som ansågs bristfälliga, framförallt industrispår och stickspår.

När Trafikverkets lista offentliggjordes i förra veckan så landade det i två prioriterade korsningar där man ska förstärka säkerheten – på ganska olika sätt.

* Den ena korsningen finns i Hälleforsnäs, över Eskilstunavägen. Här ska både sikten förbättras och förringningstiden förlängas. Åtgärden är planerad till 2022.

– Förringning handlar om hur långt i förväg som trafikanterna får en varning om att det kommer ett tåg. När bommarna fälls ner eller när ljusen signalerar, säger Lennart Hellsing, kommunikatör på Trafikverket.

* Vid Tybble i Jönåker ska plankorsningen däremot slopas helt. Det rör sig om en mindre privat väg utan omfattande trafikflöde. Arbetet utförs någon gång mellan 2022-2024.

Trafikverkets lista är tänkt som ett verktyg för att snabbare få fart på ett omfattande arbete med att göra övergångarna säkrare. Mellan 2019-2025 ska plankorsningsåtgärder för över en miljard kronor utföras och myndigheten har fått ytterligare två miljarder av regeringen för åtgärderna.

SN har tidigare skrivit om att Trafikverket planerar att införa ett nytt signalsystem "Alex" (automatic level crossing). Ett system med annorlunda bommar, ljud- och ljussignaler som Trafikverkets provkör vid vissa järnvägsövergångar. Det är ett annat sätt att öka säkerheten vid järnvägsövergångar eller så kallade plankorsningar. 

En av övergångarna som ska pröva det nya systemet är Hammarby i Trosa, en liten järnvägsövergång mellan Vagnhärad och Västerljung. Platsen blev rejält uppmärksammad under militärövningen Aurora 2017, då ett regionaltåg körde in i en stridsvagn och spårade ur. Tre personer fördes till sjukhus efter olyckan.

Förutom att bygga om eller bygga bort så genomförs även kontinuerligt arbete med att avverka skog för att förbättra sikten. Plankorsningarna ska även inspekteras minst en gång per år. Varje år åtgärdas bristande sikt på ett 100-tal korsningar om året fram till 2025, enligt Trafikverkets uppdrag.

Utöver det arbete som nu pågår för att förbättra säkerheten i plankorsningar, genomför Trafikverket en förstudie kallad ”Varning för tåg vid obevakade plankorsningar”. Studiens syfte är att komma fram till innovativa åtgärder för säkerhet i plankorsningar. Förhoppningen är att oskyddade trafikanter och olika typer av fordon ska få mer eller bättre stöd vid obevakade plankorsningar och på det sättet öka säkerheten vid den här typen av plankorsningar.

Ett militärfordon och ett tåg kolliderade på rälsen mellan Vagnhärad och Västerljung 2017. Nu ska Trafikverket utföra en rad åtgärder för att göra plankorsningar säkrare.
Ett militärfordon och ett tåg kolliderade på rälsen mellan Vagnhärad och Västerljung 2017. Nu ska Trafikverket utföra en rad åtgärder för att göra plankorsningar säkrare.
Plankorsningar

Plankorsning är benämningen på korsningar mellan väg och järnväg i samma plan. Enligt Trafikverket finns ungefär 6 500 plankorsningar i Sverige. Cirka 3 000 av dessa, där mest trafik passerar, är utrustade med bom, ljus- och/eller ljudvarning. Övriga 3 500 plankorsningar är oskyddade. Mellan 13 och 22 omkommer årligen i plankorsningsolyckor, varav 60 procent av dessa är självmord.

2019 har hittills 17 personer dött vid olyckor vid plankorsningar, 14 av dessa var självmord.

Källa: Trafikverket

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!