Stor ökning av telefonihaverier för regionen

Telefonihaverierna hos Region Sörmland har ökat. Nu har en åtgärdsplan tagits fram för att lösa problemen på sikt.
Telefonihaverierna hos Region Sörmland har ökat. Nu har en åtgärdsplan tagits fram för att lösa problemen på sikt.

Telefonihaverierna för Region Sörmland har blivit fler. Nu har en åtgärdsplan tagits fram för att komma till rätta med problemen.

Sörmland 11 oktober 2019 09:51

Mellan januari och augusti i år inkom 26 stycken ärenden gällande telefonirelaterade problem hos Region Sörmland. Det är mer än en tredubbling jämfört med hur många ärenden som kom in under hela 2018. 

Den sista januari slogs regionens växel ut, vilket varade under fem timmar. Regionledningen gick upp i stabsläge, men det är fortfarande oklart vad problemet berodde på. 

I andra fall har det varit vissa verksamheter som inte gått att ringa, varken som patient eller av personal inifrån sjukhusen. Även störningar i mobilnäten har påverkat regionen. 

 

Åsa Hessel är krisberedskapschef på Region Sörmland. Hon säger att en åtgärdslista har tagits fram för att komma till rätta med problemen. 

– Dels handlar det om att stärka de åtta olika kommunikationsvägar vi har i dag, dels att se över de avtal vi har med olika telefoniföretag. Men det handlar också om att ta fram uppdaterade reservrutiner som ska användas om ett system går ned. Dessutom har vi förtydligat hur våra larmvägar ska se ut när telefonin inte fungerar och hur vi snabbt ska kommunicera ut det till våra medborgare, säger hon. 

 

Varför har det inte gjorts mer åt de här problemen tidigare?

– Vi jobbar hela tiden med systematiskt förbättringsarbete. När vi såg att problemen eskalerade och hade flera beredskapslägen valde vi att utifrån det göra en utredning. Men när vi har sett att det har varit flera störningar i ett och samma system har man gjort uppdateringar av systemet, säger Åsa Hessel. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa